Comisie Examinare ARPI

  • Dr. Gina Chiriac – Tutore principal
  • Joanna Kato – Reprezentanți EAIP (European Association for Integrative Psychotherapy)
  • Conf. univ. dr. Ioana Golu – Examinator extern invitat (examenele ARPI se desfășoară în această structură de peste 8 ani)

Colaboratori ARPI