Vrei să devii psihoterapeut și îți place să lucrezi cu copii și adolescenții? Atunci programul de formare de bază HYBRID IESTCA este pentru tine!

NOU!! Am început înscrierile pentru o NOUĂ GRUPĂ DE FORMARE!! Noua grupa începe în 14 – 15 octombrie 2023.

Programul de formare HYBRID IESTCA  este cadrul ideal în care poți dobândi competențele necesare pentru a deveni un psihoterapeut de succes, specializat în lucrul cu tinerii. Formarea  îți oferă acces la TEHNICI PRACTICE APLICATE EXPERIENȚIAL, pe care le poți folosi încă de la primul modul.

INFORMATIILE CURSULUI

 • Durata: 2 ani
 • Programul cuprinde:  5 module online/an și 2 tabere/an live (o tabără de 6 zile și o tabără de 7 zile)
 • Preț modul: 130 euro/modul
 • Preț tabăra: 449 euro/ tabăra de 6 zile si 525 euro/ tabăra de 7 zile

Modulele se desfășoară în weekend: sâmbăta și duminica.

Înscrie-te în programul de formare de bază în Psihoterapia Copiilor și Adolescenților!

Absolvenții programului de formare obțin Atestat de liberă practică de la Colegiul Psihologilor din România și Certificat European de psihoterapeut în terapia copiilor și adolescenților, eliberat de European Interdisciplinary Association for Therapy with Child and Young People (EIATCYP)

BENEFICIILE PROGRAMULUI DE FORMARE DE BAZĂ HYBRID IESTCA

 1. Certificare profesională: La absolvire, cursanții obțin un Atestat de liberă practică de la Colegiul Psihologilor din România, precum și un Certificat European de psihoterapeut în terapia copiilor și adolescenților, eliberat de European Interdisciplinary Association for Therapy with Child and Young People (EIATCYP). Acestea deschid multe oportunități pentru practică și recunoaștere profesională.
 2. Formare de bază în psihoterapia copiilor și adolescenților: Prin acest program, cursanții dobândesc o perspectivă integrativă asupra psihoterapiei pentru copii și adolescenți; acumulează cunoștințe și abilități în lucrul cu această grupă de vârstă, înțelegând totodată nevoile, problemele și metodele specifice de intervenție în psihoterapie.

TEMELE MODULELOR DIN CADRUL FORMARII DE BAZĂ

Modulul 1. Perspectiva istorică şi contextul cultural românesc în educaţie şi stadiile dezvoltarii umane

Conţinutul curriculei

 • Metamorfozele conţinutului procesului educativ în spaţiul românesc. Perspectiva socio-istorică.
 • Restructurări ale familiei contemporane.
 • Educaţia punitivă şi sistemul de convingeri comunist.
 • Educaţia în România pe axele Tradiţional-Modern, Rural-Urban
 • Teoria structurală, dinamica rolurilor şi a puterii în familiile româneşti.
 • Influenţa Teoriei funcţionale în psihoterapia copilului,
 • Maniera în care se reflectă dimensiunea culturală în abuzul fizic, sexual şi emoţional al copilului.
 • Modelul educaţional punitiv vs Modelul educaţional pozitiv al prezentului.
 • Interferenţe etnice într-un spaţiu geografic, social, cultural comun.
 • Dimensiunea etnică a abuzului şi practicile opresive.
 • Fenomenul abandonului şi copiii instituţionalizaţi.
 • Implicaţiile schimbării de sistem şi a recesiunii:
 • migrarea forţei de muncă
 • apariţia unei noi categorii sociale: copiii lăsaţi acasă de părinţii plecaţi să lucreze în străinatate (lipsa modelelor parentale şi de relaţionare)

Modulul 2 . Prezentare generală a modelului dezvoltării relaţionale.

            Conţinutul curriculei

 • Ataşamentul, separarea, individualizarea
 • Acordare emoţională- Empatie
 • Stabilizarea emoţională
 • Afectele viabile
 • Neuroştiinta
 • Ciclu Gestalt neîmplinit
 • Ajustarea creativă
 • Introecţia şi osmoza (I)
 • Ruşinea – emoţie ascunsă
 • Dezvoltarea structurii intra-psihice
 • Scriptul de viaţă şi relaţiile interpersonale
 • Mecanismele de apărare şi menţinerea status-quo
 • Impulsul repetititv: Compulsia repetitivă, Cicluri de Gestalt fixate
 • Actualizarea sinelui şi nevoia de împlinire a ciclului Gestalt – impulsionarea momentului dezvoltării
 • Conceptul de „Good enough parenting”
 • Acordarea empatică şi prezenţa terapeutului
 • Interdisciplinaritate
 • Finalizarea terapiei

Modulul 3 . Ruşinea şi Identitatea

Cuprinsul Curriculei

 • Legături între afect şi ruşine
 • Ruşinea şi identitatea
 • Ruşinea şi abuzul de putere
 • Introiecţia şi osmoza II
 • Imaginea de sine
 • Imaginea corpului
 • Apărarea împotriva ruşinii
 • Fenomenologia Ruşinii
 • Ruşinea şi Grupurile
 • Ruşinea şi Etnicitatea
 • Ruşinea şi Educaţia
 • Ruşinea şi Dependenţele
 • Ruşinea şi Relaţia Terapeutică

Modulul 4.  De la diagnosticul psihiatric la terapia integrativă relaţională.

Cuprinsul Curriculei

 • Diagnostic comparat între Terapia Cognitiv Comportamentală şi Terapia
 • Relaţională Integrativă
 • Elemente de psihopatologie şi DSM IV şi V

Modul 5.  Perspectiva integrativă bazată pe teoria câmpului şi scenariile de viaţă în psihoterapia integrativa.

Cuprinsul Curriculei

 • Scenariile de viaţă şi transgeneraţionale
 • Mecanismele de apărare şi întreruperea ciclurilor Gestalt
 • Evaluarea funcţiilor contactului în Gestalt

Modulul 6. Aplicaţii integrative în terapia cu copiii I

Conţinutul curriculei

 • Stadiile de dezvoltare
 • Emoţiile ca reflecţie a minţii în corp
 • Obiectul tranzacţional în terapie

Modulul 7. Aplicaţii integrative în terapia cu copiii II

Conţinutul Curriculei

 • Jocul de rol
 • Art terapia
 • Dramaterapia
 • Terapia cu păpuşi (ludoterapie)

Modulul 8 . Tehnici şi metode de interventie care se adreseaza proceselor inconstiente I

Cuprinsul Curriculei

 • Tipologia de transfer şi contra transfer – proactivă, reactivă, elogioasă, concordantă
 • Nevoile relaţionale ţi de dezvoltare
 • Co-crearea relaţiei terapeutice şi alianţa terapeutică
 • Psihologia sinelui
 • Teoria inter-subiectivităţii
 • De la neutralitatea terapeutică la autodezvaluire (Yallom)

Modulul 9.  Tehnici şi metode de intervenţie care se adresează proceselor inconştiente II

Conţinutul Curriculei

 • Interpretarea viselor şi a coşmarurilor în terapia cu copiii
 • Principiile hipnoterapiei eriksoniene
 • Identificarea proiectivă
 • Procesul paralel
 • Teoria câmpului şi perspectiva relaţională.

Modulul 10. Protecţia copilului- Etica în terapia integrativa şi elemente de practică profesională.

Conţinutul curriculei

 • Etica, lege şi moralitate
 • Legislaţia protecţiei copilului din România
 • Viziunea Institutului şi prezentarea Codului Etic
 • Atingerea şi limbajul utilizat în terapia cu copiii în contextul cultural românesc
 • Probleme de etică în organizaţii şi instituţii pentru protecţia copilului
 • Decizii legate de etică în practica terapeutică în România
 • Principiile etice, siguranţa copiilor, confidenţialitatea şi competenţele terapeutului
 • Valorile promovate de Institutul European de Studii pentru terapia copiilor şi adolescenţilor (IESTCA)
 • Codul etic al Institutului
 • Codul etic al Colegiului Asistenţilor Sociali
 • Codul etic al COPSI
 • Codul etic al Asociaţiei Europene pentru Copii
 • Valorile umanistice ale psihoterapiei cu copiii
 • Principiile etice
 • Siguranţa copiilor în procesul terapeutic
 • Confidenţialitatea
 • Competenţele terapeutului care lucrează cu copiii

Modulul 11. Polarităţi între Performaţă şi Eşec I

Cuprinsul Curriculei

 • Evaluarea impactului condiţiilor socioeconomice şi culturale în modelele relaţionale din cadrul familiei românesti
 • Locul şi rolul copilului în cadrul familiei.
 • Optimizarea performanţei şcolare
 • Integrarea copiilor cu dizabilităţi în familie şi societate.
 • Elemente de orientare sexuală a copiilor

Modulul 12. Polarităţi între Performanţă şi Eşec II

Conţinutul Curriculei

 • Nevoile specifice ale copiilor şi adolescenţilor
 • Empatie, Educaţie şi Relaţionare transgeneraţională.
 • Copiii supradotaţi Evaluare, Îngrijire şi Educaţie
 • Reflecţii asupra manifestărilor comportamentului disfuncţional în şcoli şi instituţii de învăţământ (droguri, alcool, agresivitate, violenţă)
 • Funcţia educativă şi creativă a terapeutului
 • Colaborarea interdisciplinară

Modulul 13. Perspectiva relaţională în contextul nevoilor şi manifestărilor emoţionale. De la Suferinţă la Bucurie. I

Cuprinsul Curriculei

Metode şi tehnici de intervenţie integrative pentru:

 • Percepţia pierderii, durerii şi a morţii în contextul cultural românesc
 • Pierderea unui prieten, membru al familiei, a unei locuinţe, a şcolii, a unui animal de casă etc.
 • Pierderea sănătăţii fizice
 • Pierderea încrederii

Modulul 14. Perspectiva relaţională în contextul nevoilor şi manifestărilor emoţionale. De la Suferinţă la Bucurie. II

Conţinutul Curriculei

 • Strategii de intervenţie psihoterapeutică la copii şi adolescenţi în cazul unui divorţ
 • Tehnici de amplificare ale stării de bine şi ale bucuriei
 • Elemente de reintegrare şi armonizare în terapia cu copii şi adolescenţi

Modulul 15. Influenţa cercetării ştiinţifice în terapia integrativa.

Conţinutul Curriculei

 • Privire de ansamblu asupra paradigmelor filosofice istorice majore
 • Cercetare fenomenologică, euristica si etnografia
 • Construirea unui design de cercetare
 • Analiza si interpretarea datelor
 • Elemente de etică în cercetare

Modulul 16. Influenţe transculturare în abordarea integrativa.

Conţinutul Curriculei

 • copilul/adolescentul şi familia
 • copilul/adolescentul şi scoala
 • copilul/adolescentul asistat social
 • copilul/adolescentul maltratat/traficat
 • abandonul –adopţia
 • protectia copilului şi adolescentului şi structurile medico-sociale

Modulul 17. Stres şi traumatism din perspectiva integrativa.

Conţinutul Curriculei

 • factori de risc şi tulburari reactive sau de adaptare
 • patologia reacţională şi tulburarea de adaptare
 • dificultăţi afective şi de relaţionare /patologii mintale ale părinţilor naturali şi/sau sociali
 • familii aflate în divorţ emoţional/divorţ instituţional,familii recompuse,familii monoparentale,familia melaj natural –sociala

Modulul 18. Tulburările  psihosomatice – perspectiva integrativa

Conţinutul Curriculei

 • psihopatologia sugarului (tulburări ale ciclului veghe- somn,tulburări de conduită alimentară,etec.)
 • psihopatologia copilului mic(tulburări ale ciclului veghe- somn,tulburări de conduită alimentară,etec.)
 • psihopatologia copilului mare(tulburari ale ciclului veghe- somn,tulburari de conduită alimentară,etec.)
 • psihopatologia adolescentului :bazele fiziologice şi psihopatologice ale diferenţierii sexuale;bazele psihologice şi sociologice ale diferenţei dintre sexe
 • conduite patologice manifeste şi mascate ale copilului şi adolescentului :minciuna , furtul, fuga, conduitele de adictie

Modulul 19. Tulburările de comportament alimentar si manifestarea acestora la diferite vârste

Conţinutul Curriculei

 • anorexia esenţiala precoce
 • anorexia din a doua copilărie
 • anorexia mentală a adolescentelor- modele socio-culturare
 • obezitatea:personalitatea copilului /adolescentului obez, copilul/adolescentul obez si familia sa, , copilul/adolescentul obez si corpul sau, viata fantasmatica copilului /adolescentului obez
 • compotamentele alimentare deviante: crizele bulimice,manierism şi dezgust electiv,potomania,pica, coprofagia.

Modulul 20. Evaluarea finala