Lector univ. dr. Florinda Golu este absolventă a Şcolii Normale „Elena Cuza” din Bucureşti (1999), licenţiată în psihologie (Universitatea Bucureşti, 2003) şi absolventă a două programe de masterat (Master în Psihodiagnostic şi Psihoterapie, Universitatea Bucureşti, 2005 şi Master în Integrare Europeană şi Politici Sociale, Universitatea Hyperion, 2009).

De asemenea, este doctor în psihologie, din anul 2008, autoarea a cinci cărţi de specialitate („Dinamica dezvoltării personale la vârsta preşcolară”, 2004, „Proiectivitatea imaginativ-creativă la copilul preşcolar”, 2006, „Pregătirea psihologică a copilului pentru şcoală”, 2009, „Joc şi învăţare la copilul preşcolar – ghid pentru educatori, părinţi şi psihologi”, 2009, „Psihologia dezvoltării umane”, 2010) şi coautor la patru cărţi („Psihologie – Repere ale unei învăţări raţionale”, 2006, „Aplicaţii practice ale psihologiei copilului. Dezvoltarea personală ca program de educaţie alternativă”, 2009, „Studii de psihologia dezvoltării”, 2012, „Dimensiuni aplicative ale psihologiei sociale”, 2012).

Din anul 2004 este cadru didactic titular al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Bucureşti, Departamentul de Psihologie, desfăşurând seminarii şi cursuri de psihologia educaţiei, psihologia învăţării, psihologie socială, psihodiagnostic, iar din 2010, este titulara cursului de psihologia dezvoltării umane.