În perioada 2009-2010 Fundația “Phoenix Medica” din Craiova a derulat în parteneriat cu Asociația Romană de Psihoterapie Integrativă un proiect co-finanțat din Fondurile Europene pentru pregatirea personalului de specialitate prin cursuri specifice, incluzând cursuri de psihoterapie integrativă. Proiectul s-a finalizat printr-un moment festiv de înmanare a primelor diplome care atestă formarea profesională efectuată în cadrul Proiectului European

“Proiect cofinanţat din fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea

Resurselor Umane 2007-2013 “Investeşte în oameni!”
“Pregatirea resurselor umane pentru adaptabilitate și flexibilitate”

Proiect POSDRU/36/3.2/G/17744 implementat de FUNDAȚIA ” PHOENIX MEDICA ” din Craiova a avut ca obiectiv general pregatirea resurselor umane prin intermediul formării profesionale specializate avand ca obiectiv specific organizarea de cursuri privind asigurarea sanatății si securității la locul de muncă, dezvoltarea resurselor umane proprii prin intermediul formarii profesionale specializate.

Investește în oameni !
Proiectul “PREGATIREA RESURSELOR UMANE PENTRU ADAPTABILITATE ȘI FLEXIBILITATE” este implementat in municipiul Craiova, judetul Dolj, regiunea Sud Vest Oltenia. Valoarea totala a proiectului este de 237168 lei iar finanțarea europeană este de 225498 lei.
Durata proiectului este de 12 luni.
Grupul ținta : 24 de persoane , membrii ai Fundației “PHOENIX MEDICA”, dintre care 8 medici.

Beneficiarii finali:

 • Persoanele instruite prin proiect (24) – medici și psihologi
 • Pacienții medicilor și psihologilor instruiți prin prezentul proiect

Rezultate:

 • 24 de persoane pregatite
 • 7 cursuri organizate
 • un seminar de diseminare a rezultatelor proiectului
 • o pagina web a proiectului

Rezultate calitative:

 • Cresterea performanțelor și abilitaților personalului propriu
 • Imbunatațirea calitații serviciilor medicale acordate
 • Promovarea conceptului de învatare pe parcursul întregii vieți și a egalitații de sanse între bărbați și femei

Activități:

 • Realizarea cursului „Comunicare și relații publice”
 • Realizarea cursului „Limba engleză în medicină”
 • Realizarea cursului „Optimizarea performanțelor prin tehnici de psihoterapie”
 • Realizarea cursului „Managementul stresului psihoemoțional al kinetoterapeuților”
 • Realizarea cursului „Aplicațiile ergonomiei în activitatea medicală”
 • Realizarea cursului „Noțiuni de utilizare a calculatorului în activitatea medicală”

Proiectul a fost finalizat cu un seminar pentru diseminarea rezultatelor proiectului în data de 30.04.2010 la ora 17.30 cu ocazia căruia au fost înmânate diplome de absolvire celor 27 de cursanţi pentru fiecare din cele 7 cursuri organizate în cadrul proiectului.