INFORMAȚIILE CURSULUI

 • Durata cursului: conform legislație din Romania și Europa în vigoare, pentru obținerea Certificatului European, 2 ani
 • Perioada: 10 module (30 credite/modul)
 • Locatie desfasurare: Online
 • Preț: 140 euro/modul
 • Supervizori: Dr. Gina Chiriac, Dr. Coralina Chiriac, MA Angela Carr, MA Joanna Kato, MA Joanna Hewitt-Evans

Pentru mai multe detalii, te rugăm să ne contactezi la numarul de telefon +0745206356 sau pe adresa de email secretariat@psihoterapieintegrativa.ro

CE ESTE SUPERVIZAREA ÎN PSIHOTERAPIE INTEGRATIVĂ?


Supervizarea profesională în psihoterapie integrativă este o activitate profesională desfașurată sub forma unui stagiu de pregătire profesională, realizată de psihoterapeutul practicant cu atestat de liberă practică sub supervizare aflat într-o relație contractuală cu un psiholog principal sau specialist certificat de către Colegiul Psihologilor din România, în scopul formării și dezvoltării competențelor profesionale adaptate psihoterapiei integrative.
Statutul de psiholog supervizor oferă dreptul psihologului principal/specialist de a superviza activitatea psihologilor practicanți sub supervizare, pe linia competențelor pe care aceștia trebuie sa le dezvolte.

CUI I SE ADRESEAZĂ?


Cursurile de supervizare se adresează tuturor celor interesați să practice profesia de psihoterapeut integrativ și este o etapă obligatorie în exercitarea profesiei, conform legii 213/2004.

Atestatul de psiholog practicant sub supervizare în psihoterapie integrativă se obține de la Colegiul Psihologilor din România, după obținerea licenței în psihologie (sau domeniie conexe: filosofie, sociologie, asistență socială, psihopedagogie specială, medicină, teologie) și parcurgerea formării de bază în psihoterapie integrativă.
După obținerea atestatului de liberă practică sub supervizare, psihoterapeutul integrativ practicant poate desfășura activitățile circumscrise de competențele generale și specifice, numai sub supervizare, într-un cadru legal al practicării profesiei de psiholog.

STRUCTURA CURSURILOR DE SUPERVIZARE PROFESIONALĂ


Cursurile au loc sub forma seminariilor de supervizare de grup Și supervizare individuală ce asigură derularea procesului psihoterapeutic, în care cazurile clienților sunt prezentate și analizate alături de munca psihoterapeutului supervizat.

Supervizarea este de asemenea un proces de susținere a valorilor etice și profesionale și de a asigura menținerea calității actului terapeutic.

Un obiectiv major al supervizării este definirea unui stil propriu de intervenție si experimentarea co-creării relației terapeutice, aprofundarea cunoștintelor dobândite și aplicarea în practica din cabinet a tehnicilor studiate, adaptate la specificul intervenției terapeutice.

Supervizare în psihoterapia integrativă (300 de ore) – programă:

 • Ce este persoana supervizată?
 • Ce este supervizarea?
 • Elemente de supervizare
 • Forme și contexte ale supervizării
 • Comportamentul supervizorului
 • Interviul cu un viitor supervizor
 • Contractul de supervizare
 • Utilizarea grupului de supervizare
 • Avantajele supervizării de grup
 • Conflictul în supervizare și apariția lui

Anexe metodologice (Maria Gilbert & Michael Carroll)

 • Contract bidirecțional
 • Evaluarea sesiunii de supervizare
 • Fișa de evaluare pentru persoane supervizate
 • Fișa de supervizare
 • Exercițiu de introducere în supervizare
 • Fișa competențelor emoționale
 • Lista sentimentelor
 • Lista modalităților de facilitare a învățării

Ce diplome se obțin?


După parcurgerea supervizării, cursanții obțin, prin depunerea dosarului de atestare la Colegiul Psihologilor, atestat de liberă practică în regim autonom.