Asociaţia Română de Psihoterapie Integrativă (A.R.P.I )

vă invită să participați în București

Începând cu luna septembrie 2018

la

Curs de specializare în domeniul psihoterapiei integrative oncologice.

Metode şi tehnici utilizate în psihoterapie integrati, asistenţă şi intervenţie psihologică la bolnavii cu afecțiuni oncologice.

Program acreditat de Colegiul Psihologilor din Romania

120 credite CPR

12 module

Înscrieri

La finalul celor 12 module parcurse integral se obține

Diploma de specializare în Psihoterapie Integrativă Oncologică

Formatori coordonatori de program:

 • Psih. Gina Chiriac
 • Psih. Joanna Kato
 • Psih. Angela Carr
 • Psih. Dr. Florinda Golu
 • Psih. Drd. Coralina Chiriac
 • Psih. Elisabeta Niță

Obiective

 • Dezvoltarea capacității psihoterapeutului de a înțelege şi a deveni conştient de implicațiile problemelor oncologice dintr-o perspectivă amplă, înțelegând implicațiile diagnosticării problemelor oncologice atât la nivel personal cât și social.
 • Înțelegerea contextului social și familial, construirea unei perspective extinse asupra impactului diagnosticării problemei oncologice, conștientizarea problemei.
 • Dobândirea abilității de a folosi în terapia oncologică elemente specifice altor domenii pentru a sublinia impactul psihologic la care este expus un pacient diagnosticat cu probleme oncologice sau provenind dintr-un mediu cu pacienți diagnosticați cu probleme oncologice.
 • Cunoașterea și identificarea simptomatologiei specifice, a tabloului de manifestări la nivel fizic, psihic și emoțional, precum și utilizarea de metode și tehnici de îmbunătățire a atitudinii personale raportată la diagnostic.
 • Optimizarea intervenției psihoterapeutice, construirea în cabinetul psihoterapeutic a unei alianțe de lucru interdisciplinare între psihoterapeut și colegi din alte domenii, ca și echipă mixtă de intervenție, și pacienții diagnosticați sau cu un trecut cu probleme oncologice care încep un proces de recuperare și terapie.

Competențe

 • dezvoltarea abilităţilor proprii prin dobândirea cunoștințelor teoretice prezentate
 • aprofundarea și rafinarea cunoștințelor dobândite în formarea de bază pentru specialiști

Cui se adresează

Cursul se adresează psihologilor clinicieni și psihoterapeuților (indiferent de modalitatea psihoterapeutică în care sunt formați) cu drept de liberă practică, autonomi sau în supervizare, cadrelor medicale și tuturor persoanelor care lucrează în domeniul oncologic, atât pentru adulți cât și pentru copii, precum și persoanelor interesate de abordarea psihoterapiei integrative în oncologie.

Metoda de lucru

Cursul va fi structurat modular, 12 module experiențiale a câte 10 credite în care partea teoretică va fi îmbinată cu aplicații practice. Ca metode de lucru cursul va presupune prelegeri, discuţii interactive activităţi practice, feed-back și model de intervenții psihoterapeutice.

Modulul 1. Prezentare generală a modelului dezvoltării relaţionale integrative. De la diagnosticul oncologic la terapia integrativă relaţională. (10 ore)

Modulul 2. Integrarea elementelor de psihologie clinică și proceduri de diagnostic. Etică și elemente de practică profesională. (10 ore)

Modulul 3. Identificarea mecanismelor proiective. Rolul credințelor limitative în percepția bolii. Perspectiva integrativă bazată pe teoria câmpului şi scenariile de viaţă în psihoterapia oncologică. (10 ore)

Modulul 4. Conștientizarea sinelui corporal din perspectiva integrativă și relația corpului cu boala. (10 ore)

Modulul 5. Modele de atașament la bolnavii diagnosticați cu cancer. (10 ore)

Modulul 6. Ruşinea şi Identitatea pacienților cu o boală oncologică. (10 ore)

Modulul 7. Perspectiva relaţională în contextul nevoilor şi manifestărilor emoţionale. De la Suferinţă la Bucurie. Polarităţi între Performaţă şi Eşec în tratamentul cancerului (10 ore)

Modulul 8. Influenţa cercetării ştiinţifice în eficiența terapiei oncologice (10 ore)

Modulul 9. Tehnici şi metode de intervenţie care se adresează proceselor inconştiente. Tehnici de relaxare și integrarea tehnicilor de hipnoză eriksoniană. Metafora terapeutică și rolul său în tratamentul oncologic (10 ore).

Modulul 10. Stres şi traumatism la bolnavii de cancer. Atitudinea psihoterapetului în îngrijirea paliativă. Intervenții integrative în lucrul cu pierderea, doliul și moartea (10 ore).

Modulul 11. Aplicaţii integrative în terapia cu copiii care suferă de boli oncologice. Susținerea pacientului în cadrul familiei și sistemul relațional social (10 ore).

Modulul 12. Aplicații integrative în terapia cu pacienții diagnosticați cu cancer (10 ore).

Organizare

Se permite pariciparea la unul sau mai multe module ale Programului de Formare complementară în Psihoterapie Integrativă Oncologică, prețul unui modul aleatoriu fiind de 350 lei. Fiecare modul de curs este creditat de către CPR cu 10 credite de Formare continuă.

Cursul este structurat în 2 module pe luna, a câte 10 credite fiecare și se desfășoară pe parcursul a 6 luni, în zilele de sâmbătă și duminică.

Primul modul are loc în 22-23 septembrie 2018.

Participarea la programul integral de 12 module asigură 120 credite CPR și permite accesul la

Diploma de Specializare în Psihoterapia Integrativă Oncologică

* În condițiile în care există persoane care doresc să finalizeze Programul în timp mai scurt se poate organiza

Program complementar intensiv de Psihoterapie Integrativă Oncologică

Participanții care nu sunt psihologi atestați primesc diplomă de participare fără credite.

Prețuri

Prețul programului – 700 euro

Participare aleatorie – 70 euro /modul 10 credite formare continuă

Înscrierea se face pe baza dosarului și a interviului care va avea loc după trimiterea dosarului personal pe e-mail către secretariatul ARPI.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

Pentru psihologi

formular de înscriere (se solicită prin email către secretariatul ARPI)

– copie după cartea de identitate;

– copie după certificatul de naștere;

– copie dupa atestatul de liberă practică

– C.V.-ul dumneavoastră;

– copii după acte care atestă participarea la alte forri în psihoterapie, grupuri de dezvoltare personală (dacă ați participat la alte cursuri/formări);

– 2 fotografii tip buletin.

Pentru persoanele din alte domenii:

– formular de înscriere (se solicită prin email către secretariatul ARPI)

Pentru informații și înscriere în programul ARPI:

Telefon: 0755 046 913

mail : secretariat@psihoterapieintegrativa.ro

Vă așteptam cu drag alături de noi!