Dr. Gabriela StoltzFormator ARPI

  Telefon: +40 727 860 340

  Doamna Gabriela Stoltz este psiholog principal medical, cercetator stiintific, lector universitar, doctor in psihologie. In prezent isi desfasoara activitatea in cadrul Facultatii de Psihologie din cadrul Universitatii Hyperion. Este secretar stiintific si coordoneaza cercul de psihologie si activitatile stiintifice cu studentii, coordoneaza lucrarile de dizertatii si organizeaza practica profesionala. A dobandit competente profesionale in psihologie medicala, psihopedagogie, psihologia copilului si adolescentului, psihologia adultului si varstnicului, inteligenta emotionala, psihologie diferentiala, psihopatologie, consiliere psihologica si educationala, tulburari de comportament, stres si personalitate.Este profesor in cadrul programului de master al Universitatii Hyperion si supervizor si formator in: Psihologie Clinica, Psihologia Muncii si Psihologie Educationala. Este membru fondator al centrului national de formare profesionala in psihologie. In prezent este formator si supervizor in cadrul Asociatiei Romane de Psihoterapie Integrativa.

  Studii

  • Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filozofie, specialitatea psihologie.

  Titluri didactice, stiintifice, academice

  • Asistent universitar, 1974
  • Lector universitar , 1977
  • Psiholog principal, 1979
  • Psiholog medical, 1983
  • Cercetător ştiinţific gr. III., 1990
  • Lector universitar. 2000
  • Doctor în psihologie. 1999

  Forme de perfectionare post-universitare

  • Curs Studiul muncii, CEPECA, 1972
  • Curs postuniversitar lb. franceză, 1977
  • Curs postuniversitar lb. engleză, 1978

  Loc de munca actual

  • Universitatea HYPERION, Facultatea de Psihologie, în funcţia de lector universitar.

  Activitate profesională ştiinţifică şi de cercetare

  In psihologia muncii – perioada 1970-1973

  • Studiu amplu asupra fluctuaţiei forţei de muncă în 20 de întreprinderi ale centralei industriale CIPCNP
  • Proiecte de studiul muncii şi ergonomie în întreprinderile: Jilava, Dâmboviţa, UCR
  • Examene psihologice de selecţie şi orientare profesională
  • Elaborarea de psihoprofesiograme pentru meserii din industria uşoară

  În Psihopedagogie – perioada 1974-1979
  * în calitate de cadru didactic la Institutul Central de Perfecţionare a Personalului Didactic

  • Participare la elaborarea, etalonarea şi validarea unor teste, chestionare, fişe psihopedagogice specifice activităţii de orientare şi selecţie profesională
  • Efectuarea de examene psihologice elevilor din diverse şcoli din Bucureşti, peste 10000 de testări individuale şi colective
  • Psihodiagnoza elevilor cu intelect liminar şi aplicarea de programe psihoeducaţionale corective ( Şc. Generală 201)
  • Acţiuni de orientare profesională elevilor cu intelect de limită

  În Psihologia Medicală – perioada 1982- 1990
  * în calitate de psiholog principal medical la Laboratorul de Sănătate Mintală al sectorului 5, Bucureşti

  • Examene de Psihodiagnoză Medicală bolnavilor cu tulburări psihice
  • Examene psihologice de evaluare a potenţialului intelectual, persoanelor cu handicap mintal, în vederea obţinerii drepturilor specifice deficitului
  • Examene de psihodiagnoză a bolnavilor psihici, necesare comisiei de expertiză medicală
  • Consiliere psihologică bolnavilor psihici şI familiilor acestora
  • Şedinţe de psihoterapie: psihoterapie cognitiv comportamentală, raţional- emoţională, nondirectivă, meloterapie, tehnici de relaxare.

  Activitate de cercetare în sociologie
  * în perioada 1979- 1982 şi 1990-1999, ca cercetător ştiinţific în Institutul de Sociologie al Academiei Române am participat la realizarea şi elaborarea multor teme de cercetare din care menţionez:

  • Direcţii şi tendinţe ale dezvoltării culturale a societăţii moderne, interacţiunea culturilor naţionale, cercetarea a fost organizată de UNESCO (1976- 1981) iar raportul naţional a fost cuprins în volumul „ The family and its culture „
  • Evoluţia fenomenului cultural în condiţiile revoluţiei ştiinţifice şi tehnice contemporane ( 1980-1982)
  • Modele culturale şi orientări valorice specifice modernizării în perioada de tranziţie (1990- 1992)
  • Identitatea naţională şi relaţiile interetnice ( 1993- 1995)
  • Dinamica atitudinilor şi valorilor social politice în perioada de tranziţie ( 1996- 1998)
  • Valori socioeconomice şi sociopolitice în ţările post comuniste din Europa Centrală si de Est, ( 1996- 1997) studiu comparativ internaţional sub egida Comunităţii Europene
  • Cultura civică şi comunicarea ca resurse ale construcţiei sociale a reformei ( 1997)
  • Modele atitudinale şi participative politice şi civile, specifice realităţii româneşti.(1998- 1999)

  Activitate didactică

  În cadrul icppd am prestat următoare tipuri de activităţi didactice:

  • Cursuri de pregătire şI perfecţionare psihopedagogică pentru obţinerea gradelor didactice în învăţământ
  • Cursuri de orientare şcolară şI profesională
  • Profesor examinator în comisiile de examen în specialitatea psihopedagogie pentru acordarea definitivatului şI gradului didactic ii în învăţământ
  • Coordonarea ştiinţifică a lucrărilor pentru acordarea gradului I în învăţământ
  • Inspecţii şcolare pentru acordarea gradului I în învăţământ
  • În cadrul acţiunilor de perfecţionare a profesorilor organizate de casa corpului didactic am susţinut cursuri de psihologie, pedagogie, sociologie. Astfel, în perioada 1995-1997 am predat trei serii de cursuri pentru profesori de psihologie, profesori diriginţI şI profesori care predau cultura civică.

  În învăţământul superior am predat următoarele cursuri universitare:

  • Psihologie medicală- la facultăţile: facultatea de stomatologie, facultatea de medicină, facultatea de psihologie din universitatea titu maiorescu şI facultate de medicină atheneum
   Psihosomatică şI psihodiagnoză clinică- facultatea de psihologie, universitatea titu maiorescu

  În cadrul cadrul facultăţii de psihologie – sociologie şi ştiinţe politice, universitatea „Hyperion” am ţinut următoarele cursuri:

  • Psihologie şcolară şI educaţională-psihologia devianţei – psihosomatică-psihosociologia familiei-psihologie medicală – stres şI sănătate mintală – psihologia copilului şI adolescentulu – psihologia adultului şI vârstnicului

  Consiliere psihologică

  Psihologia creativităţii-inteligenţă emoţională cursuri la modulul de pedagogie şI masterate organizate de aceeaşI facultate, 12 cursuri la urmatoarele specialitatii: – psihoterapii psihanalitice- integrare uropeană- psihologie clinică- psihologie judiciarăprin colegiul psihologilor din romănia am atestate de liberă practică şI dreptul la supervizare în următoarele domenii:- psihologie clinca şI psihoterapie.- psihologia clinica, transporturi şI servicii,- psihologie educaţională, consiliere şI educaţională

  Activitate publicistică şi ştinţifică

  Co-autor la:

  • Dicţionar Enciclopedic De Psihiatrie, Sub Redacţia C. Gorgos, Editura Medicală, Bucureşti
  • în vol. I, 1987-16 studii de sinteză
  • în vol. II, 1988- 35 studii de sinteză
  • în vol. III, 1989 – 41 studii de sinteză
  • în vol. IV, 1992 – 15 studii de sinteză
  • Trecut, Prezent, Viitor, Modele Perceptive, Dimensiuni Psihosociologice, Implicaţii Socioculturale, (120 Pagini), În Modele Culturale Şi Orientări Valorice În Perioada De Tranziţie, Editura Universităţii Bucureşti, 1994, Coautor M. Cobianu.
  • Eşec şcolar, risc de eşec social, editura victor, bucureşti, 2000
  Contact

  Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

  Start typing and press Enter to search