• Supervizarea in psihoterapie integrativa (200 de ore)
 • Practica clinică supervizată în cabinet (400 de ore)

Supervizarea se desfășoară pe parcursul a 7 module pe o perioada de doi ani, cu urmatorii supervizori:

 • Dr. Gina Chiriac,
 • d-na Joanna Evans,
 • d-na Joanna Kato,
 • d-na Angela Carr 
 • d-na Marusa Zaletel.

Costul unui modul de supervizare este de 140 de euro.

Au loc seminarii de supervizare de grup şi supervizare individuală ce asigură derularea procesului psihoterapeutic, în care cazurile clienţilor sunt prezentate şi analizate alături de munca psihoterapeutului supervizat.

Supervizarea este de asemenea un proces de susţinere a valorilor etice şi profesionale şi de a asigura menţinerea calităţii actului terapeutic.

Un obiectiv major al supervizării este definirea unui stil propriu de intervenţie şi experimentarea co-creării relaţiei terapeutice, aprofundarea cunoştinţelor dobândite şi aplicarea în practica din cabinet a tehnicilor studiate adaptate la specificul intervenţiei terapeutice.

Supervizare în psihoterapia integrativă (200 de ore):

 • 1. Ce este persoana supervizată?
 • 2. Ce este supervizarea?
 • 3. Elemente de supervizare
 • 4. Forme şi contexte ale supervizării
 • 5. Comportamentul supervizorului
 • 6. Interviul cu un viitor supervizor
 • 7. Contractul de supervizare
 • 8. Utilizarea grupului de supervizare
 • 9. Avantajele supervizării de grup
 • 10. Conflictul în supervizare şi apariţia lui
 • 11. Anexe metodologice (Maria Gilbert & Michael Carroll)
 • 11.1. Contract bidirecţional
 • 11.2. Evaluarea sesiunii de supervizare
 • 11.3. Fişa de evaluare pentru persoane supervizate
 • 11.4. Fişa de supervizare
 • 11.5. Exerciţiu de introducere în supervizare
 • 11.6. Fişa competenţelor emoţionale
 • 11.7. Lista sentimentelor
 • 11.8. Lista modalităţilor de facilitare a învăţării