Informatii personale

 

Nume si prenume   ANITEI MIHAI
Adresa    
Telefon    
Fax    
E-mail   mihai.anitei@unibuc.ro

 

Nationalitate   Romana

 

Data nasterii

  18 octombrie 1948

 

 

Experienta profesionala

 

 

Perioada (ultimul loc de munca)  

De la 01.10.1991 – si in prezent

Numele si adresa angajatorului   UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI, B-dul Mihail Kogalniceanu nr.36-46, sector 5, Bucuresti

Tipul activitatii sau sectorului

  Facultatea de Psihologie si Stiintele educatiei, Catedra de Psihologie, Sos. Panduri, nr. 90, sector 5, Bucuresti

Ocupatia sau pozitia detinuta

  Lector universitar prin concurs 01.10.1991 – 01.10.2000;

Conferentiar universitar prin concurs 01.10.2000-19.02.2007;

Profesor universitar prin concurs de la 19.02.2007- in prezent;

Conducator de doctorat, in baza Ordinului Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Nr.1805/20.08.2007.

 Activitati si responsabilitati principale   titularul cursurilor: „Fundamentele psihologiei I” „Funadamentele psihologiei II”, „Psihologie expreimentala,” Istoria Psihologiei”, „Psihologie in transporturi”, la studii de licenta, „Psihologia consumatorului” „Abordari moderne in cercetarea de marketing si comportamentul consumatorului”, Modele actuale de abordare in psihologia traficului rutier”, „Analiza si prevenirea accidentelor” la programele de Master,  „Metodologii moderne de cercetare psihologica” ( Scoala Doctorala ).coordonatorul Programului de Master Managementul formarii psihologilor in Psihologia Muncii, Transporturilor si Serviciilor”

psiholog principal atestat de Colegiul Psihologilor din Romania, in Psihologia Muncii, Transporturilor si Serviciilor COD 00002;

psiholog principal atestat de Colegiul Psihologilor din Romania in Psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala COD 00002

psiholog principal supervizor atestat de Colegiul Psihologilor din Romania in Psihologia Muncii, Transporturilor si Serviciilor;

psiholog principal supervizor atestat de Colegiul Psihologilor din Romania in Psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala;

coordonator lucrari de grad didactic I;

coordonator lucrari de licenta;

coordonator lucrari de dizertatie Master;

presedinte Comisii de sustinere doctorat;

referent de specialitate sustinere teze de doctorat;

membru in consiliul profesoral din anul 1996- prezent;

secretar stiintific al Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei din 2004-2006;

seful Catedrei de Psihologie din mai 2006-prezent

membru in Senatul Universitatii  Bucuresti din mai 2006-prezent

vicepresedintele Consiliului Stiintific al Universitatii Bucuresti din oct. 2006-in prezent

directorul Centrului de Psihologie Aplicata din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, din 2006-pezent

     
• Perioada (locul de munca anterior)   De la 01.02.1979 – 01.10.1991
• Numele si adresa angajatorului   Centrul de Medicina Aeronautica, Laboratorul de  Psihologie Aeronautica, Calea Plevnei, nr. 36, sector 6, Bucuresti

• Tipul activitatii sau sectorului

  Psihologie aplicata in domeniul aviatiei

• Ocupatia sau pozitia detinuta

  Psiholog principal, adjunctul sefului Laboratorui de Psihologie Aeronautica

• Activitati si responsabilitati principale

  – activitati de selectie profesionala si expertiza periodica a personalului aeronautica din aviatia militara si civila, modernizarea-computerizarea Laboratorului de Psihologie Aeronautica, studii si cercetari de psihologie aeronautica, asistenta psihologica a pilotilor, psihologul grupei de trageri in poligonul de la Astrahan, 1989.

 

 

 

• Perioada (locul de munca anterior)  

De la 30.12.1974 – 01.02. 1979

Numele si adresa angajatorului   Intreprinderea de Pompe „Aversa”, Bucuresti, str. Ziduri Mosi, nr.3, sector 2, Bucuresti, Laboratorul de Psihologie Industriala

Tipul activitatii sau sectorului

  Psihologie industrial-organizationala

Ocupatia sau pozitia detinuta

  Psiholog, seful Laboratorului de Psihologie

• Activitati si responsabilitati principale

  – infiintarea, dotarea si organizarea activitatii laboratorului in colaborare cu Institutul de Psihologie al Academiei Romane– analiza muncii, elaborarea de psihoprofesiograme, elaborarea „Monografiei profesiei de strungar”, consiliere vocationala, evaluare si selectie profesionala, asistenta psihologica, evaluarea performantelor profesionale, indrumare si coordonare in proiectarea si constructia de aparatura de examinare psihologica in atelierul de modernizari al uzinei pentru dotarea laboratorului.

 

 

 

 

Educatie si Formare

 

• Perioada  

1992 – 1998

• Numele si tipul organizatiei care a asigurat instruirea/formarea  

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

• Domeniul in care s-a realizat instruirea/formarea  

PSIHOLOGIE

• Calificarea obtinuta/Titlul  

DIPLOMA DE DOCTOR IN PSIHOLOGIE

• Nivelul in clasificarea nationala(daca este cazul)  

DOCTORAT

 

• Perioada  

1970 – 1974

• Numele si tipul organizatiei care a asigurat instruirea/formarea  

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE FILOSOFIE

SECTIA PSIHOLOGIE

• Domeniul in care s-a realizat instruirea/formarea  

PSIHOLOGIE

• Calificarea obtinuta/Titlul  

PSIHOLOG

   

 

 

 

 

 

 

STAGII DE DOCUMENTARE

SI SPECIALIZARE

 

 1. Curs de specializare la firma de aparatura psihologica de laborator- „Schuhfried”, Viena, Austria, iulie 1992
 2. Curs  de specializare in microcalculatoare, Institutul Central de Informatica Bucuresti, mai-iunie 1981

 

 

Abilitati personalesi competente

Acumulate pe parcursul vietii si carierei, dar neacoperite in mod necesar de certificate si diplome oficiale.

 

Limba materna

 

ROMANA

Alte limbi

 

ENGLEZA, FRANCEZA

 

• Limba   ENGLEZA
• Abilitati de citire   Bine
• Abilitati de scriere   Bine

• Abilitati de vorbire

  Mediu

 

• Limba   FRANCEZA
• Abilitati de citire   Mediu
• Abilitati de scriere   Mediu

• Abilitati de vorbire

  Satisfacator

 

     

 

Abilitati sociale

si competente

Convietuirea si munca impreuna

cu alte persoane, in medii

multiculturale, in functii in care comunicarea este importanta

si in situatii in care munca in echipa este esentiala (ex.: cultura, sport, etc.).

 

– De comunicare interpersonala.– De lucru in echipa.

– De consiliere a studentilor.

– Comunicare excelenta in medii multiculturale.

 

 

 

 

 

 

 

Abilitati de organizare

si competente

Coordonare si administrare de resurse umane, proiecte si bugete, la locul de munca, voluntariat si acasa, etc..

 

 Competente manageriale: –infiintarea, organziarea si functionarea laboratoarelor de psihologie: Laboratorul de Psihologie Industriala de la Intreprinderea de Pompe „Aversa” din Bucuresti, 1975-1979, modernizarea Laboratorului de Psihologie Aeronautica de la Centrul de Medicina Aeronautica, 1981-1982, reorganizarea, modernizarea si dotarea Laboratorului de Psihologie Exeprimentala „Gheorghe Zapan” al Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, 1992-1993; 2006-2007; infiintarea si organizarea Laboratorului de Psihologia Muncii, Transporturilor si Serviciilor „Petre Pufan” al Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, 2007-2008

-1975-1979 seful Laboratorului de Psihologie, Intreprinderea de Pompe „Aversa” Bucuresti;

-1981-1991 adjunctul sefului Laboratorului de Psihologie Aeronautica, Centrul de Medicina Aeronautica, Bucuresti;

-1992-in prezent Seful Laboratorului de Psihologie Experimentala „Gheorghe Zapan”, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti;

-1996-in prezent membru in Consiliul Profesoral, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din  Bucuresti;

-2004-2006 secretarul stiintific al Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti;

-2006-inprezent membru in Senatul Univresitatii di Bucuresti;

-2006-in prezent vicepresedinte al Consiliului Stiintific al Universitatii din Bucuresti;

-2006-in prezent Seful Catedrei de Psihologie, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti;

-2006-in prezent Directorul Centrului de Psihologie Aplicata, Universitatea din Bucuresti;

-2001-2006 Secretarul General al Asociatiei Psihologilor din Romania;

-2006-in prezent membru in Consiliul Director al Asociatiei Psihologilor din Romania;

2004-in prezent membru fondator al Colegiului Psihologilor din Romania;

2004-2009 Presedintele Comisiei de Psihologia Muncii, Transporturilor si Serviciilor, membru in Conducerea Operativa a Colegiului Psihologilor di Romania;

2009- in prezent Presedintele Colegiului Psihologilor din Romania

2007- in prezent seful Laboratorului de Psihologia Muncii, Transporturilor si Serviciilor „Petre Pufan” Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti

 

Afilieri:

2010- in prezent, Presedinte fondator al „Societatii Romane  de Psihologie Experimentala Aplicata”

– 1981- in prezent, membru in Asociatia Psihologilor din Romania (2001-  2006 secretar general, din 2006 membru in Consiliul Director);

– 2001- in prezent, membru in Societatea de Medicina si Psihologie Aeronautica din Romania ;

– 2004- in prezent, membru fondator al Colegiului Psihologilor din Romania.

– 2004- in prezent, membru ICP, International Council of Psychologists;

-2006- in prezent, membru in IAAP, International Association of Applied Psychology;

2007- in prezent, membru al Asociatiei Psihologilor din Transporturi

– 2007– membru in EAP, European Association of Methodology.

 

Competente in coordonarea/managementul proiectelor

 

-2007- in prezent, coordonatorul Acordului de parteneriat intre Universitatea din Bucuresti, Centrul de Psihologie Aplicata al Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei si Fundatia Tulane, Harvard University (Children’s Hospital Boston), Tulane University Health Science Center, University of Maryland.

2007- in prezent, coordonatorul Contractului de colaborare intre Universitatea din Bucuresti, Centrul de Psihologie Aplicata al Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei si firma „Schuhfried Gmbh Viena.

2003-2004 Director stiintific, Coordonatorul „Programului de cercetare a solicitarilor psihice specifice pentru personalul din Centrala Nuclearo-Electrica Cernavoda”.

-2003-2004 Director stiintific, Coordonatorul „ Programului de cercetare a competentelor manageriale necesare personalului cu functii de conducere din Centrala Nuclearo-Electrica Cernavoda.

-2006-2007 Director stiintific, Coordonatorul „Programului de cercetare in domeniul managemantului stresului neuropsihic pentru personalul Centralei Nuclearo-Electrice Cernavoda.

-2006-2007 Director de Proiect, Coordonator „ Programul CEEX 2006  Grant de cercetare, Modul 3, Proiect tip P-CD, CEPSIUB, CEEX-M3-C3-12511 „Centenarul Psihologiei la Universitatea din Bucuresti”.

2002- in prezent, participare directa la elaborarea legislatiei, normelor, reglementarilor profesiei de psiholog si la implementarea acestora.

 

 Competente editoriale:

– 2010- in prezent redactor sef- fondator- „Revista Ronana de Psihologie Experimentala Aplicata”, Romanian Journal of Exprimental Applied Psychology”

-2001-in prezent membru in colectivul de redactie al „Revistei de Psihologie Organizationala”, Centrul de Psihologie Aplicata al Universitatii din Bucuresti;

-2001-in prezent referent stiintific la „Revista de Medicina si Psihologie Aeronautica”, Instistutul National de Medicina Aeronautica si Spatiala, Bucuresti;

-2006-in prezent membru in colegiul stiintific al Revistei de Psihologie si Stiintele Eucatiei,Universitatea Transilvania din Brasov;

-2007 redactor sef-adjunct Revista de Psihologie, Academia Romana.

-2007 coordonator (in colaborare) vol. „Tendinte si orientari moderne in psihologia educatiei” Ed. Uiversitara, Bucuresti;

-2007 coordonator (in colaborare) vol. „The Century of  Psychology at Bucharest University”, Ed. Universitatii din Bucuresti.

 

 Competente in organizarea de manifestari stiintifice:

– presedintele Comitetului de Organizare al Conferintei Internationale „Psihologia si Realitatile Lumii Contemporane”, Bucuresti, 18-21 noiembrie 2010

-membru in comitetul de organziare al Conferintelor Nationale de Psihologie, Neptun 2002, Calimanesti 2004, Cluj-Napoca 2006; Timisoara 2008

– presedintele comitetului de organizare al Conferintei Internationale „Centenarul Psihologiei la Universitatea din Bucuresti”, oct. 2006.

– presedintele comitetului de organizare a simpozionului jubiliar „Modernitatea operei lui Constantin Radulescu Motru”, Bucuresti, 16 iunie 2007;

– membru in Comitetul Stiintific al Conferintei Nationale de Psihologie Industriala si Organizationala „Alexandru Rosca”, Cluj-Napoca, editiile 2007 si 2008

 

 

 

 

 

 

Abilitati tehnice

si competente

In materie de computere, echipamente si utilaje specifice, etc.

 

– Utilizarea calculatorului in examinarea psihologica, utilizarea tehnicilor avansate de analiza statistica a datelor ( SPSS )– Utilizarea aparaturii de psihologie experimentala de laborator: complexul de aparate VIENNA TEST SYSTEM ( Schuhfried, Austria ), complexul de aparate psihologice de la firma STRUKTURA, Ungaria, aparate psihologice si probe de evaluare psihologica de la EAP, Franta, poligraf  Lafayette SUA; aparatura si metodologia de examinare pentru psihologia auto- PSIRUTEVA si pentru psihologia muncii-PSISELTEVA de la firma RQ+.

– Competente in utilizarea aparaturii de laborator specifica pentru selectia si expertiza din domeniul aeronautic, auto si psihologa muncii

– Tehnoredactare computerizata (Word).

– Navigare Internet

– permis de conducere auto, categoria B ( 1992 )

 

 

 

 

Bucuresti,                                                                                                            Prof.dr. Mihai Anitei

decembrie 2010

 

 

 

 

LISTA DE LUCRARI

 

 

 1. 1.      TEZA DE DOCTORAT 
 • Personalitatea modala la aviatorii profesionisti1998 
 1. 2.      CARTI

 

Autor unic

             Carte stiintifica:

 • Fundamentele Psihologiei, Ed. Universitara, Bucuresti, 2010;
 • Psihologie experimentala, Ed. Polirom , Iasi, 2007;
 • Istoria psihologiei, editia a II a revizuita si adaugita, Ed. Psihomedia, Sibiu, 2009
 • Istoria psihologiei, Ed. Psihomedia, Sibiu, 2007 ;
 • Introducere in psihologia experimentala ( editia a II a revizuita si adaugita ), Ed.LivPress, Bucuresti, 2004;
 • Psihologia personalitatii aviatorului, Ed. Press Mihaela SRL, Bucuresti, 2000;
 • Introducere in psihologie experimentala (editia I), Ed. Viata Romaneasca, Bucuresti, 2000.

 

 1. 3.      CARTI UNIVERSITARE

 

 • Mihai Anitei, Mihaela Chraif, Ghid de Practică Psihologică pentru studenţi, Ed Universitară, 2010.
 • Fundamentele psihologiei (Psihologia stimularii si reglarii comportamentului), Ed. Credis, Bucuresti, 2009.
 • Psihologia in transporturi, Ed. Credis, Bucuresti, 2009.
 • Psihologie experimentala, Ed. CREDIS, Bucuresti, 2006
 • Fundamentele psihologiei ( Mecanisme psihice cognitive ), Ed. CREDIS, Bucuresti, 2005
 • Istoria psihologiei, Ed. CREDIS, Bucuresti, 2005

 

4. MANUALE

 

 • Psihologie ( coord. M.Zlate ), manual pt clasa a X a, Ed. Aramis, 2005, cap. “Gandirea”, “Comunicarea si limbajul”, “Vointa”, “Temperamentul”, “Caracterul”

 

5. COORDONATOR DE VOLUME

 

 • Centenary of Psychology at the University of Bucharest, 1906-2006, (in colaborare cu Marian Popa, Cornel Laurentiu Mincu si Ana Maria Pap), Proceedings of International Conference, Bucharest, October 26th-29th, Ed. Universitatii Bucuresti, 2007;
 • Tendinte si orientari moderne in psihologia educatiei, (in colaborare cu Valeria Negovan, Cretu Tinca, si Nicolae Mitrofan, Ed. Universitara, Bucuresti, 2007, Lucrarile Simpozionului International “Teorie si practica in profesionalizarea psihologului scolar/educational, o provocare pentru mileniul III”, Bucuresti, 25-28 sept 2006.

 

6. ARTICOLE PUBLICATE IN VOLUME

 

Articole şi publicaţii în reviste şiinţifice şi volumele conferinţelor şi simpozioanelor  in cursul anului 2011

 

 1. 1.     Papers in 2011

 

ISI 1 Aniţei, M. & Chraif, M. (IN PRESS).The physiological reactivity of the young in short-term audio-visual  exposure to TV news involving aggression and blood in Romania, Proceeding of ICSSH 2011, accepted for publication. 

ISI 2 Aniţei, M. & Chraif, M. (IN PRESS). The GSR implications in the human unfamiliar faces recognition, Proceeding of ICSSH 2011, accepted for publication. 

ISI 3 Aniţei, M. & Chraif, M. (IN PRESS). The psychosocial implications of Romanian youngster’s exposure to aggressive verbal stimuli evidenced by the polygraph, Proceeding of Teachers for the Knowledge Society, Petroleum and Gases University, March, 2011.

 

 1. 1.     Papers published in 2010

 

BDI 1 Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Papasteri Claudiu, Neacşu Andrei, Ciolacu Mihai, Vlăsceanu Sebastian (2010).  Using analysis and modelling software tools in experimental psychology for testing subliminal tasks in facial microexpressions recognition, the Volume of “The 7th National Conference human-computer interaction.” 

  

BDI 2 Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Papasteri Claudiu, Neacşu Andrei, Ciolacu Mihai, Vlăsceanu Sebastian (2010). Using decoding and analysis software tools for decoding and analysing the physiological reactivity in the principal cognitive processes of the human brain, the Volume of “The 7th National Conference human-computer interaction.” 

 

BDI 3 Gernot  Schuhfried, Mihai Aniţei,  Mihaela Chraif (2010) The validation of a psychological assessment battery for amateur drivers, The Journal of Psychology of The Romanian Academy

 

Articole şi publicaţii în reviste şiinţifice şi volumele conferinţelor şi simpozioanelor  in cursul anului 2010

 

Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Papasteri Claudiu, Neacşu Andrei (2010). Reactivitatea fiziologică în procesarea şi identificarea microexpresiilor faciale

Simpozionul naţional de psihologie aplicată în mediul militar “Psihomil VII”, 4 iunie 2010, Bucureşti, Editura Tehnică Militară.

Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Agavriloaiei Daiana, Toma Andreea Marin Denisa (2009). Recunoaşterea feţelor umane mascate de şapcă cu ajutorul poligrafului Simpozionul naţional de psihologie aplicată  în mediul militar“PsihomilVII”, 4 iunie 2010, Bucureşti, Editura Tehnică Militară.

Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Papasteri Claudiu, Neacşu Andrei (2010). Reactivitatea fiziologică a adolescenților  expuși desenelor  animate violente și nonviolente măsurate cu ajutorul tehnicii poligraf,  Congrsul internaţional Cercetarea modernă în psihologie. Cercetări cantitavive vs calitative? Sibiu, 21-23 mai 2010 (în curs de apartiţie) 

Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Sebastian Vlăsceanu, Ciolacu Mihai (2010). Influenţa consumului de ardei iute asupra aprecierii vitezelor şi distanţeleor şi vigilenţei. Congrsul internaţional Cercetarea modernă în psihologie. Cercetări cantitavive vs calitative? , Sibiu 21-23 mai  2010 (în curs de apartiţie).

Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Samsonescu Mihaiela Ioana Ganea (2010). Comportamentu cetăţenesc în organizaţii. Congrsul internaţional Cercetarea modernă în psihologie. Cercetări cantitavive vs calitative?, Sibiu, 2010  (în curs de apartiţie)

Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Papasteri Claudiu, Neacşu Andrei, Ciolacu Mihai, Vlăsceanu Sebastian (2010). Influenţa utilizării celularului asupra situaţii lor simulate în traficul rutier. În volumul conferinţei “De la cunoaşter la intervenţie în psihologie Ediţia a II-a”, Venus, 26-30 mai 2010, pp. 82-85

Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Papasteri Claudiu, Neacşu Andrei, Ciolacu Mihai, Vlăsceanu Sebastian (2010). Influenţa deprivării de somn asupra timpului de reacţie compus. În volumul conferinţei “De la cunoaşter la intervenţie în psihologie Ediţia a II-a”, Venus, 26-30 mai 2010,  pp 86-89 

Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Papasteri Claudiu, Neacşu Andrei, Ciolacu Mihai, Vlăsceanu Sebastian (2010). Abordări teoretice şi experimentale privind reactivitatea psihofiziologică la poligraf. În volumul conferinţei “De la cunoaşter la intervenţie în psihologie Ediţia a II-a”, Venus, 26-30 mai 2010,  pp 108-112 

Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Papasteri Claudiu, Neacşu Andrei, Ciolacu Mihai, Vlăsceanu Sebastian (2010). Utilizarea software-urilor de analiză și modelare a sarcinilor testării subliminale în psihologia experimentală, în volumul conferinţei “A VII a conferinţă naţională de interacţiune om-calculator” (în curs de publicare)

Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Papasteri Claudiu, Neacşu Andrei, Ciolacu Mihai, Vlăsceanu Sebastian (2010). Utilizarea software-urilor de decodare şi analiză a reactivităţii fiziologice  în procesele cognitive superioare umane, în volumul conferinţei “A VII a conferinţă naţională de interacţiune om-calculator” (în curs de publicare)

Gernot  Schuhfried, Mihai Aniţei,  Mihaela Chraif (2010) Validarea unei baterii de probe pentru şoferii amatori, Revista de Psihologie a Acedamieie Române (în curs de publicare)

Gernot Schuhfried, Markus Sommer, Mihai Aniţei, Mihaela Chraif (2010). Influenţa consumuli de alcool în aprecierea vitezelor şi distanţelor Revista de Psihologie a Academieie Române (în curs de publicare)

Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Papasteri Claudiu, Neacşu Andrei, Ciolacu Mihai, Vlăsceanu Sebastian (2010). Detectarea microexpresiilor faciale cu ajutorul interfaţei software specializată în volumul conferinţei “Psihologie şi societate”- Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională şi cu participarea unor nume marcante în domeniul psihologiei din diaspora românească , Ed. Titu Maiorescu.

Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Papasteri Claudiu, Neacşu Andrei, Ciolacu Mihai, Vlăsceanu Sebastian (2010). Influenţa comunicării la celular asupra timpului de reacţie, Psihologie şi societate”- Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională şi cu participarea unor nume marcante în domeniul psihologiei din diaspora românească , 12-13 iunie 2010, Bucuresti,  Ed. Univ. Titu Maiorescu.

 

 Articole şi publicaţii în reviste şiinţifice şi volumele conferinţelor şi simpozioanelor  in cursul anului 2009

 

 

Aniţei Mihai, Roboţii umanoizi, o soluţie sau un potenţial pericol (2009) a VI-a Conferinţă internaţională Eupsiro 2009, Timişoara, 8-11.10.2009, comunicare în curs de publicare în volumul conferinţei.

 Aniţei Mihai, Locul şi rolul psihologului în comunitate– actualităţi şi perspective în psihologia românească, Conferinţa internaţională de psihologie „Psihologul în comunitate”, Arad, 17-20 septembrie 2009, comunicare prezentată şi publicată în volumul confernţei, Ed. Universităţii Vasile Goldiş, Arad.

 Aniţei Mihai, Educaţia şi noile tehnologii, a doua conferinţă naţională a psihologilor şcolari “Competenţele psihologului şcolar în contextual globalizării”, Oradea 30-31 oct. 2009 , publicata in Revista de Psihologie Scolara, nr 1/2010.

 Aniţei Mihai, Politica RU în companiile multinaţionale, în condiţiile crizei actuale, Conferinţa Internaţională de resurse umane, ediţia a VI a, Braşov, 8-9 oct. 2009.

 Aniţei Mihai, Colegiul Psihologilor din România la a V a aniversare, Congresul international de psihologie“Cercetarea psihologică modernă. Direcţii şi perspective”, Sibiu, 22-24 mai, 2009.

 Aniţei Mihai, Rolul psihologului în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, în revista Observator, nr. 3, 2009

 Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Comportamentul contraproductiv, în revista Observator, nr. 4, 2009.

 Aniţei Mihai, Bogdana Raluca Humă, Comunicarea nonverbal şi formarea primei impresii, Revista de Psihologie, nr 3-4/2009, Ed. Academiei.

 Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Papasteri Claudiu, Neacşu Andrei (2009). Influenţa situaţiilor stimul agresive asupra reactivităţii fiziologice înregistrate de poligraf Simpozionul naţional de psihologie aplicată “Psihomil VI”, 4 iunie 2009, Bucureşti, Editura Tehnică Militară, 2009

 Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Papasteri Claudiu, Neacşu Andrei (2009). Influenţa stimulilor vizuali subliminali în procesarea semantică vs procesarea vizuală, a doua conferinţă naţională a psihologilor şcolari “Competenţele psihologului şcolar în contextual globalizării”, Oradea 30-31 oct. 2009(in curs de publicare).

  Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Hritcu Mihaela,  Dogar Anca (2009). The physiological reactivity at red and lamp lighted dark faces exposure in human faces recognition, A IV-a sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională- sesiune aniversară la împlinirea a 60 de ani de existenţă: “Standardele de performanţă în dezvoltarea carierei:priorităţi şi oportunităţi”, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Academia de Poliţie Al.I. Cuza, Institutul de Studii pentru Ordine Publică, Bucureşti 19-20.10.2009

  Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Papasteri Claudiu, Neacşu Andrei (2009). The Psychosocial implication in teenage exposure to aggressive blood visual stimuli evidenced by the polygraph, A IV-a sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională- sesiune aniversară la împlinirea a 60 de ani de existenţă: “Standardele de performanţă în dezvoltarea carierei:priorităţi şi oportunităţi”, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Academia de Poliţie Al.I. Cuza, Institutul de Studii pentru Ordine Publică, Bucureşti 19-20.10.2009

 Anitei Mihai, Chraif Mihaela, Hritcu Mihaela, Dogar Anca (2009). Efectele nerecunoaşterii feţelor asupra indicatorilor fiziologici măsuraţi de poligraf, Simpozionul naţional de psihologie aplicată “Psihomil VI”, Bucureşti, Editura Tehnică Militară

  Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Ionescu Karina (2009). A comparative study between visual memory recognition and taste memory recognition in soft driks consumption Congresul internaţional “Cercetarea psihologică modernă: cercetări cantitative vs. cercetări calitative”, Sibiu, Păltiniş, 31.10-02.11.2008

 Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Papasteri Claudiu, Neacşu Andrei (2009). The influence of words and vilent muvies as stimuli in polygraph psychological reactions in young, Congresul international de psihologie“Cercetarea psihologică modernă. Direcţii şi perspective”, Sibiu, 22-24 mai, 2009, pp.69-75, Editura Universitara

 Aniţei Mihai, Schufried Gernot, Chraif Mihaela, Vlasceanu Sebastian, Boriceanu Andreea-Cosmina (2009).The influence of alcohol consumption in time reaction and driving simulated tasks, Congresul international de psihologie“Cercetarea psihologică modernă. Direcţii şi perspective”, Sibiu, 22-24 mai, 2009, pp.115-121, Editura Universitara

 Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Niculae Livia, Vancea Dorina (2009).Influenţa genului în agresivitatea autopercepută a conducerii autovehicolului “Psihologie şi societate”- Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională şi cu participarea unor nume marcante în domeniul psihologiei din diaspora românească , Ed. Titu Maiorescu, 2009 

  Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Buzea Elena (2009).The perception of the pollution and its effect in Bucharest Urban City A VI-a Conferinţă internaţională Eupsiro 2009, Timişoara, 8-11.10.2009. in press.

 Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Papasteri Claudiu, Neacşu Andrei (2009).The psychosocial implications in teenage exposure to aggressive verbal stimuli evidenced by the polygraph Conferinţa internaţională de psihologie „Psihologul în comunitate”, Arad, 17-20 septembrie 2009

 Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Barbulescu Adina, Muşat Adriana, Ionescu Karina, Motivation and attachment as predictors of learning performances in high school Conferinţa internaţională de psihologie „Psihologul în comunitate”, Arad, 17-20 septembrie 2009

  Catană Eusebiu, Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Detroz Gaetan (2009).

LG-DS System for testing the driver’s behavior in real time “Psihologie şi societate”– Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională şi cu participarea unor nume marcante în domeniul psihologiei din diaspora românească, Ed. Titu Maiorescu 

 Chraif Mihaela, Aniţei Mihai, Hriţcu Mihaela, Dogar Anca (2009). The polygraph physiological response to face recognition Congresul international de psihologie“Cercetarea psihologică modernă. Direcţii şi perspective”, Sibiu, 22-24 mai, 2009, pp75-82, Editura Universitara

 Chraif Mihaela,Aniţei Mihai, Sandu Cristina (2009). Influenţa stimulilor – cuvinte în limba engleză asupra timpului de reacţie la efectul Stroop “Psihologie şi societate”- Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională şi cu participarea unor nume marcante în domeniul psihologiei din diaspora românească , Ed. Titu Maiorescu, 2009

 Chraif Mihaela, Aniţei Mihai, Bărbulescu Adina, Motivaţia şi ataşamentul ca predictori ai performanţelor academice în psihologie, a VI-a Conferinţă internaţională Eupsiro 2009, Timişoara, 8-11.10.2009, in curs de publicare

 Chraif Mihaela, Aniţei Mihai, Hriţcu Mihaela, Dogar Anca (2009). The polygraph psysiological response to red faces and day lighted faces recognition, Conferinţa internaţională de psihologie „Psihologul în comunitate”, Arad, 17-20 septembrie

 

Aniţei, M., Chraif, M., Neascsu, A., Papasteri C. (2009). Tehnicile de recunoaştere subliminală în stimularea vizuală şi semantică, Conferinţa Internaţională “Educaţie şi creativitate pentru o societate bazată pe cunoaştere” Ediţia a 3-a, 19-20 noiembrie 2009, Universitatea Titu-Maiorescu

 Aniţei, M., Chraif, M. Pioarca, A. (2009). Influenţa consumului de alcool asupra timpului de reacţie, Conferinţa Internaţională “Educaţie şi creativitate pentru o societate bazată pe cunoaştere” Ediţia a 3-a, 19-20 noiembrie 2009, Universitatea Titu-Maiorescu

 Aniţei, M., Chraif, M., Buzea, E., (2009). The perception of the pollution and its effect in Bucharest Urban City, a VI-a Conferinţă internaţională Eupsiro 2009, Timişoara, 8-11.10.2009

 

Chraif, M. Anitei, M, Ciolacu, M., Vlasceanu, S. (2009). Influenţa zgomotului de traffic în percepţia câmpului vizual periferic şi central, Conferinţa Internaţională “Educaţie şi creativitate pentru o societate bazată pe cunoaştere, Ediţia a III-a, 19-20 noiembrie, 2009

 Articole şi publicaţii în reviste şiinţifice şi volumele conferinţelor şi simpozioanelor  in cursul anului 2008

 

 • Mihai Anitei, Mihaela Chraif, Karina Ionescu, A Comparative Study Between Visual Memory recognition and taste memory recognition in soft drinks consumption, in volumul Congresului Intrnational de Psihologie, “Cercetarea Moderna in Psihologie- cercetari cantitative vs. cercetari calitative”, Sibiu-Paltinis, 30 oct.-02 nov. 2008, editor coordinator Marius Milcu, Editura Psihomedia, Sibiu, 2008
 • Mihai Anitei, Mihaela Chraif, Clinciu Roxana, Oancea(Pecheanu) Dan Mihai, Particularitati ale adaptarii detinutilor la mediul penitenciar si perspectivele de reinsertie ale acestora,  in volumul Sesiunii de Comunicari Stiintifice “Necesitatea si actualitatea cercetarii psihologice”, 17 octombrie 2008, organizat de Centrul de Studii Postuniversitare al M.I.R.A. si Colegiul Psihologilor din Romania, editor coordonator Corina Zaharia, Editura Psihomedia Sibiu, 2008.
 • Mihai Anitei, Mihaela Chraif, Aspecte psihosociale ale calitatii mediului urban in Municipiul Bucuresti, in volumul Conferintei Nationale de Psihologie “Dialog pentru diversitate”, Timisoara 23-25 mai 2008,  coordonator Mihai Hohn, Editura Universitatii de Vest Timisoara, 2008.
 • Mihai Anitei. Mihaela Chraif, Developing European Qualification Framework Strategy For The Romanian Psychologists ,in volumul Conferintei Internationale “Education Facing Contemporary World Issues, Pitesti, 05-08 iunie 2008, Editura Universitatii din Pitesti
 • Mihai Anitei, Mihaela Chraif, Intrinsic and extrinsic motivation, emotionsand self- esteem related with performances at ungraduate students, in volumul Conferintei Internationale “Education Facing Contemporary World Issues, Pitesti, 05-08 iunie 2008, Editura Universitatii din Pitesti
 • Mihaela Chraif, Mihai Anitei, Karina Ionescu, Emotions, Motivation and self-esteem related with performances at high school, in volumul Conferintei Internationale “Education Facing Contemporary World Issues, Pitesti, 05-08 iunie 2008, Editura Universitatii din Pitesti
 • Mihaela Chraif, Mihai Anitei, High School Education- a Good Beginning For Careers In Psychology, in volumul  Conferintei Internationale “Education Facing Contemporary World Issues, Pitesti, 05-08 iunie 2008, Editura Universitatii din Pitesti
 • Mihai Anitei, Modern Tendencies and Approaches in Road Traffic Psychology, in volumul Sesiunii de Comunicari Stiintifice cu participare internationala, Universitatea  “Titu Maiorescu”. 31 mai 2008, Editura Universitatii “Titu Maiorescu”, 2008.
 • Mihai Anitei,  Mihaela Chraif, Model of Organizational Culture Diagnosis, in volumul Sesiunii de Comunicari Stiintifice cu participare internationala, Universitatea  “Titu Maiorescu”. 31 mai 2008, Editura Universitatii “Titu Maiorescu”, 2008.

    Articole şi publicaţii în reviste şiinţifice şi volumele conferinţelor şi simpozioanelor  in cursul anului 2007

 • Mihai Anitei, Mihaela Chraif, The role of the psychologist in developing a high quality urban environment, in Modern Psychological Research: Trends and Prospects, Symposium (Sibiu, 08-10 iunie 2007), eds.: Marius Milcu, Andreea Fischbach, Anat Rafaeli and Ute Schmidt-Brasse, Ed. Psihomedia, Sibiu, 2007;
 • Mihai Anitei. O metoda pentru obiectivarea complexelor, in Mihai Anitei,  Valeria Negovan, Cretu Tinca, Nicolae Mitrofan (coord), Tendinte si orientari moderne in psihologia educatiei, Editura Universitara Bucuresti, 2007, Lucrarile Simpozionului International “Teorie si practica in profesionalizarea psihologului scolar/educational – o provocare pentru mileniul III”, Bucuresti 25-28 sept 2006;
 • Mihai Anitei, Mihaela Chraif, The influence of caffeine addiction in speed and distance appreciation during driving a vehicle, in Mihai Anitei, Marian Popa, Cornel Laurentiu Mincu, Ana Maria Pap (coord), Centenary of Psychology at Bucharest University, Editura Universitatii din Bucuresti, 2007, Proceedings of International Conference , Bucuresti 26-29 octombrie 2006;
 • Mihai Anitei, Mihaela Chraif, The Efficiency of Banking Training in Self Development, in Mihai Anitei, Marian Popa,  Cornel Laurentiu Mincu, Ana Maria Pap (coord), Centenary of Psychology at Bucharest University, Editura Universitatii din Bucuresti, 2007, Proceedings of International Conference , Bucuresti 26-29 octombrie 2006;
 • Mihai Anitei, Luminita Buzea, Mihaela Chraif Correlative study between the motor reactivity, the speed reaction and processing distances in road vehicle , in Mihai Anitei, Marian Popa, Cornel Laurentiu Mincu, Ana Maria Pap (coord), Centenary of Psychology at Bucharest University, Editura Universitatii din Bucuresti, 2007, Proceedings of International Conference , Bucuresti 26-29 octombrie 2006.
 • Mihai Anitei, Mihaela Chraif, Stres si agresivitate in sectorul vanzarii de produse cosmetice, (in colaborare cu Mihaela Popa Chraif), in Mihai Anitei, Marian Popa, Cornel Laurentiu Mincu, Ana Maria Pap (coord), Centenary of Psychology at Bucharest University, Editura Universitatii din Bucuresti, 2007, Proceedings of International Conference , Bucuresti 26-29 octombrie 2006;
 • Marian Popa, Mihai Anitei, Ilie Puiu Vasilescu, Valeriu Ceausu – The creator of the Romanian Aeronautical  Psychologycal School , in Mihai Anitei, Marian Popa, Cornel Laurentiu Mincu, Ana Maria Pap (coord), Centenary of Psychology at Bucharest University, Editura Universitatii din Bucuresti, 2007, Proceedings of International Conference , Bucuresti 26-29 octombrie 2006;
 • Mihai Anitei, A century of  Activity at Psychological Experimental Laboratory at Bucharest University, in Mihai Anitei, Marian Popa, Cornel Laurentiu Mincu, Ana Maria Pap (coord), Centenary of Psychology at Bucharest University, Editura Universitatii din Bucuresti, 2007, Proceedings of International Conference , Bucuresti 26-29 octombrie 2006.
 • Mihai Anitei, Mariana Anitei,Studiu asupra invatarii culorilor la copiii autisti, in Mihai Anitei, Valeria Negovan, Nicolae Mitrofan (coord), Tendinte si orientari moderne in psihologia educatiei, Editura Universitara Bucuresti, 2007, Lucrarile Simpozionului International Teorie si practica in profesionalizarea psihologului scolar/educational – o provocare pentru mileniul III, Bucuresti 25-28 sept 2006.

 

4        Mihai Anitei, Mihaela Chraif, The role of the psychologist in developing a high quality urban environment, in Modern Psychological Research: Trends and Prospects, Symposium (Sibiu, 08-10 iunie 2007), eds.: Marius Milcu, Andreea Fischbach, Anat Rafaeli and Ute Schmidt-Brasse, Ed. Psihomedia, Sibiu, 2007;

 

Articole şi publicaţii în reviste şiinţifice şi volumele conferinţelor şi simpozioanelor  in cursul anului 2006

 

 • Mihai Anitei, Mariana Anitei Methodological aspects regarding the recovery of the autistic child, prezentat si publicat in volum, Ed. Universitatii din Pitesti, 2006 International Conference EDU-WORD 2006, Pitesti 01-03 June 2006, Education facing contemporary word issues
 • Profesia de psiholog in Romania in raport cu exigentele europene, publicat si prezentat in volum – Ed. Augusta, Timisoara, 2006, Simpozionul International. Cercetari si aplicatii in psihologie, editia a XV-a, Psihologie si aderarea europeana. Universitatea Tibiscus, Timisoara, 5-6 mai 2006

 

Alte articole publicate in volume

 

 • Mihai Anitei, Personalitatea aviatorului, in Psihologia vietii cotidiene, coord. M. Zlate, Editura Polirom, Iasi, 1997.
 • Mihai Anitei, Mariana Anitei, Consecintele psihologice ale pensionarii, in Psihologia si viata cotidiana, coord. V. Ceausu, H. Pitariu, M. Toma, Editura Academiei, Bucuresti, 1988.
 • Mihai Anitei, Marian Popa, Curba saptamanala a mobilizarii resurselor energetice in activitatea de pregatire teoretica a elevilor-piloti, in Solicitari psihice la aviatori si parasutisti, coord. V. Ceausu, Editura Militara, Bucuresti, 1987.
 • Florin Boanta, Mihai Anitei, Ilie Puiu Vasilescu, Relatia dintre hemodinamica cerebrala si unele particularitati ale activitatii psihice a aviatorilor si parasutistilor, in Solicitari psihice la aviatori si parasutisti, coord. V. Ceausu, Editura Militara, Bucuresti, 1987.
 • Mircea Toma, Mihai Anitei, Analiza psihologica a datelor biografice si utilizarea lor in evaluarea predictiva a performantelor elevilor-piloti, in Solicitari psihice la aviatori si parasutisti, coord. V. Ceausu, Editura Militara, Bucuresti, 1987.
 • Valeriu Ceausu, Mihai Anitei, Utilizarea examenului de cunostinte si a celui psihologic in selectia candidatilor la scoala de aviatie, in Solicitari psihice la aviatori si parasutisti, coord. V. Ceausu, Editura Militara, Bucuresti, 1987.
 • Activitatea psihica in conditiile zborului cosmic, sinteza a participarii la experimentul psihologic romanesc „Informatia” efectuat la bordul complexului orbital Saliut 6/ Soiuz 40 din mai 1981, in Dimensiuni psihice ale zborului aerospatial, coord. V. Ceausu, Editura Militara, Bucuresti, 1985, p.277-280 (capitol scris in colaborare de catre membrii Laboratorului de psihologie aeronautica);
 • Mihai Anitei, Resursele energetice ale pilotilor in zborul pe avioane supersonice de lupta, in Dimensiuni psihice ale zborului aerospatial, coord. V. Ceausu, Editura Militara, Bucuresti, 1985.

 

7. ARTICOLE PUBLICATE IN REVISTE

 

 • Mihai Anitei, Mihaela Chraif, Cornel Laurentiu Mincu, Aspects of the relationship between the processing of stimuli   in         the peripheral perceptual field and the appreciation of          speed             and distances in perceptual central field in driving, in Revista Psihologia Resurselor Umane, Cluj-Napoca nr.1/2008.
 • Mihai Anitei, Posibilitati si limite in abordarea experimentala a constiintei.   Aspecte metodologice, in Revista de Psihologie nr. 3-4/2007, Editura Academiei, Bucuresti.
 • Mihai Anitei, Mihaela Chraif,The Life Long Learning Strategies And Benchmarking Policies In Romania, in Revista de Psihologie, nr. 3-4/2007.
 • Mihai Anitei, Mariana Anitei, Studiu asupra recuperarii limbajului la copiii autisti, in Revista de Psihologie si Stiintele Educatiei, Brasov, nr. 1/2007 ;
 • Mihai Anitei, Oana Panescu, Mihaela Chraif, Aspecte practice ale utilizarii terapiei cognitive in managementul resurselor umane in organizatiile bancare, in Revista Psihologia Resurselor Umane, Cluj-Napoca, nr. 1/2007 ;
 • Marian Popa, Mihai Anitei, Traian Manea, Cezarina Rotaru, Ioana Oprescu, Violeta Ionescu, Doina Trandafir, Timpul de reactie in situatiile de decizie conflictuala, in revista de Medicina si Psihologie Aeronautica, nr. 2/2007.
 • Marian Popa, Mihai Anitei, Ilie Puiu Vasilescu, Metoda standardizarii intra-individudale in interpretarea rezultatelor la scale de personalitate, in  revista de Medicina si Psihologie Aeronautica, nr 1/2007 ( in colaborare cu Marian Popa si Ilie Puiu Vasilescu ) ;
 • Mihai Anitei, Patternuri de atribuire la adolescenti, in Revista de Psihologie si Stiintele Educatiei, nr. 3/2006, Editura Universitatii Transilvania, Brasov.
 • Mihai Anitei, Stres si agresivitate in organizatii, in Revista de Psihologie Organizationala,  nr. 3-4/2006, Centrul de Psihologie Aplicata, Universitatea din Bucuresti, Editura Polirom, Iasi
 • Mihai Anitei, “Tehnicile metaforice” in cercetarea calitativa de marketing, in Revista de Psihologie Organizationala, nr. 1-2/2006, Centrul de Psihologie Aplicata, Universitatea din Bucuresti, Editura Polirom, Iasi
 • Mihai Anitei, Mariana Anitei, Particularitati ale limbajului la copiii autisti (in colaborare cu Mariana Anitei), in Revista de Psihologie si Stiintele Educatiei vol I nr.4/2006, Editura Universitatii Transilvania, Brasov
 • Marian Popa, Mihai Anitei, Profesionalizarea psihologiei in Romania, in revista de Psihologie Organizationala nr 3-4/2003, Centrul de Psihologie Aplicata, Universitatea din Bucuresti, Editura Polirom, Iasi
 • Mihai Anitei, Aspecte de ordin metodologic in studiul agresivitatii la volan, in Revista de Psihologie Organizationala nr. 1-2/2003, Centrul de Psihologie Aplicata, Universitatea din Bucuresti, Editura Polirom, Iasi.
 1. 8.      PROIECTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE

 

 • COORDONATOR/ DIRECTOR DE PROIECT
 • Contract de colaborare intre Universitatea din Bucuresti,    Cemtrul de Psihlogie Aplicata al Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei si SCHUHFRIED Gmbh Viena in domeniul evaluarii psihologice computerizate din 13.03.2007.
 • Acord de parteneriat intre Universitatea din Bucuresti, Centrul de Psihologie Aplicata al Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei si Fundatia Tulane, Children’s Hospital Boston, Tulane University Health Sciences Center, University of Maryland din 27.02.2007.
 • Programul CEEX 2006, Modul 3, Proiect P-CD, CEPSIUB, CEEX-M3-C3-12511, Centenarul psihologiei la Universtiatea din Bucuresti , august 2006-decembrie 2007, valoare 2000000 RON, coordoatorul proiectului
 • Programul de cercetare in domeniul managementului stresului neuropsihic la personalul din Centrala Nuclearo-Electrica Cernavoda, iulie-decembrie 2006
 • Programul de cercetare a solicitarilor psihice specifice pentru personalul din Centrala Nuclearo-Electrica Cernavoda, iulie 2003-septembrie 2004, director stiintific si coordonator de program
 • Programul de cercetare a competentelor manageriale ale personalului cu functii de conducere din Centrala Nuclearo-Electrica iulie 2003-septembrie 2004, director stiintific si coordonator de program
 • Programul de cercetare a solicitarilor psihice specifice pentru personalul din Uzina de Apa Grea Drobeta-Turnu-Severin, 2004-2005, director stiintific si cooronator de program
 • Programul de cercetare a solicitarilor psihice specifice pentru personalul din Institutul de Cercetari Nucleare din Pitesti, 2004, director stiintific si coordonator de program
 • Programul de cercetare a solicitarilor psihice specifice pentru personalul din Institutul de Criogenie pentru Activitati Nucleare, Ramnicu-Valcea, 2004, director stiintific si coordonator de program

 

 1. 9.      CONFERINTE

 

 • Organizator, moderator
 • Moderator( Mihai Anitei, Horia Pitariu, Adrian Brate) al Sectiunii “Psihologia Muncii si Organizationala” in cadrul Congresului International de Psihologie, “Cercetarea Moderna in Psihologie- cercetari cantitative vs. cercetari calitative”, Sibiu-Paltinis, 30 oct.-02 nov. 2008.
 • Membru in comitetul stiintific al Conferintei Nationale de Psihologie, Timisoara, 23-25 mai 2008
 • Presedintele Comitetului de Organizare al Simpozionului jubiliar “Modernitatea operei lui Constantin Radulescu Motru”, Bucuresti, 16 iunie 2007;
 • Membru in Comitetul Stiintific si moderator al Conferintei Nationale de Psihologie Industriala si Organizationala “Al.Rosca”, Cluj- Napoca, 10-13 mai, 2007, 10-13 aprilie 2008;
 • Presedintele comitetului de organizare al Conferintei Internationale “Centenarul Psihologiei”, la Universitatea din Bucuresti,26-29 octombrie 2006 ;
 • Moderator Sesiunea de Comunicari Stiintifice “Psihologia si integrarea europeana”, Centrul de studii post-universitare, Ministerul Adimistratiei si Internelor, 20 octombrie 2006;
 • Coordonatorul Sesiunii de Comunicari a Simpozionului Jubiliar dedicate implinirii a 35 de ani de la infiintarea Centrului de Psiho-Sociologie al Ministerului Administratiei si Internelor, 1 septembrie 2006 ;
 • Moderator Simpozionul National de Psihologie Militara Aplicata “Psihomil-III”, Bucuresti, 1 iunie 2006 ;
 • Membru in comitetul de organizare si moderator, Conferinta Nationala de Psihologie, Cluj-Napoca, 18-21 mai 2006 ;
 • Moderator Simpozionul International “Cercetari si Aplicatii in Psihologie”, editia a XV-a, Universitatea Tibiscus Timisoara, 5-6 mai 2006;
 • Membru in Comitetul de Organizare si moderator  Conferinta Nationala de Psihologie, Calimanesti-Caciulata, 21-23 mai 2004 ;
 • Membru in comitetul de organizare si moderator, Conferinta Nationala de Psihologie, Neptun, 31 mai-2 iunie 2002.
 • Organizator/ coordonator workshop
 • Mihai Anitei, Mihaela Chraif, Daniela Hiera,

     Psihologia transporturilor : directii, perspective, implicatii metodologice, in cadrul Congresului International de Psihologie, “Cercetarea Moderna in Psihologie- cercetari cantitative vs. cercetari calitative”, Sibiu-Paltinis, 30 oct.-02 nov. 2008

 

 

 

Bucuresti,                                              Prof.dr. Mihai Anitei

05.11.2010