Curriculum vitae

 

 
INFORMAŢII PERSONALE  
Nume si prenume Chraif Mihaela
Adresa  
Telefon  
Fax  
E-mail mihaelapopa14@yahoo.com

Numele tatalui

POPA NICOLAE

Numele mamei

 POPA VIORICA
Nationalitate Româna

Data nasterii

14  februarie 1974

Starea civila

CASATORITA, 1 copil
 

 

Domeniul profesional  Educatie – Cercetare Universitara
 

 

Experienţa profesională

 

Perioada

 18.02.2008-  prezent 

Numele si adresa angajatorului UNIVERSITATEA BUCURESTI, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, catedra de psihologie

Tipul activitatii sau sectorului

Activitate de laborator si seminar,

Ocupatia sau pozitia detinuta

Preparator universitar
 Activitati si responsabilitati principale Predare şi coordonare laboratoare de psihologie experimentală, psihologia muncii, mecanisme cognitive, psihologie în transporturi, resurse umane.Utilizarea aparatelor şi probelor din laboratoare.

– consiliere psihologica acordata studentilor, coordonarea studentilor pentru sesiunile de comunicari stiintifice si conferinte cu lucrari si cercetari, postere prezentate (peste 200 prezentari cu lucrari)

• Perioada (locul de munca anterior) De la 14.04.1998 – 18.02.2008
• Numele si adresa angajatorului MON PLAISIR S.A., Str. Gabroveni, nr. 69,  sector 1, Bucureşti

• Tipul activitatii sau sectorului

Contabilitate financiara, analiza financiara si contabilitate de gestiune

• Ocupatia sau pozitia detinuta

Contabil

• Activitati si responsabilitati principale

-contabil, contabilitate primara informatizata;-analist financiar piete de capital, selectie de personal

 

Educatie si Formare

 

perioada

2009-prezent

 

POSTDOCTORAND

domeniul

Psihologie

 

UNIVERSITATEA BUCURESTI, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei

perioada

2009

 

DOCTOR în psihologie

• Perioada

2007- 2009

• Numele si tipul organizatiei care a asigurat instruirea/formarea

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

SCOALA DOCTORALA A FACULTATII DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI

• Domeniul in care SE realizeaza instruirea/formarea

PSIHOLOGIE

• Calificarea in curs de obtinere

DOCTOR IN PSIHOLOGIE

• Nivelul in clasificarea nationala(daca este cazul)

DOCTOR IN PSIHOLOGIE

 

• Perioada

2006-2008

• Numele si tipul organizatiei care a asigurat instruirea/formarea

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI

• Domeniul in care s-a realizat instruirea/formarea

PSIHOLOGIE ORGANIZATIONALA, ECONOMICA SI RESURSE UMANE

• Calificarea in curs de obtinere

LICENTIATA IN PSIHOLOGIE ORGANIZATIONALA, ECONOMICA SI RESURSE UMANE

• Nivelul in clasificarea nationala(daca este cazul)

MASTERAT DE PSIHOLOGIE ORGANIZATIONALA, ECONOMICA SI RESURSE UMANE

Discipline principale studiate

METODOLOGIA CERCETARII, PSIHOLOGIE ORGANIZATIONALA, SELECTIA SI RECRUTATEA PERSONALULUI, EVALUAREA PERFORMANTELOR IN ORGANIZATII, COMUNICARE IN ORGANIZATII.

 

• Perioada

2003-2007

• Numele si tipul organizatiei care a asigurat instruirea/formarea

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI

• Domeniul in care s-a realizat instruirea/formarea

PSIHOLOGIE

• Calificarea obtinuta/Titlul

PSIHOLOG

• Nivelul in clasificarea nationala(daca este cazul)

DIPLOMA DE LICENTA

Discipline principale studiate

PSIHOLOGIA MECANISMELOR COGNITIVE, MODULUL PSIHOPEDAGOGIC, PSIHOLOGIA STIMULARII SI REGLARII COMPORTAMENTULUI, PSIHOLOGIA MUNCII, PSIHOLOGIA TRANSPORTURILOR, STATISTICA

 

• Perioada

2002-2004

• Numele si tipul organizatiei care a asigurat instruirea/formarea

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA DE FINANTE, ASIGURARI, BANCI SI BURSE DE VALORI

• Domeniul in care s-a realizat instruirea/formarea

MANAGEMENT FINANCIAR SI PIETE DE CAPITAL

• Calificarea obtinuta/Titlul

SPECIALIST MANAGEMENT PITE DE CAPITAL

• Nivelul in clasificarea nationala(daca este cazul)

MASTERAT

Discipline principale studiate

ECONOMETRIE APLICAT IN FINANTE (STATISTICA), RELATII PUBLICE COMUNITARE, GUVERNANTA CORPORATISTA, ENGLEZA, MARKETING, MANAGEMENT STRATEGIC

 

• Perioada

1997-2002

• Numele si tipul organizatiei care a asigurat instruirea/formarea

UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU”

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

SECTIA FIANTE, BANCI SI CONTABILITATE

• Domeniul in care s-a realizat instruirea/formarea

FINANTE, BANCI, CONTABILITATE

• Calificarea obtinuta/Titlul

ECONOMIST LICENTIAT

Discipline principale studiate

MANAGEMENT, STATISTICA, MATEMATICI FINANCIARE, ENGLEZA, DREPT CIVIL, DREPT COMERCIAL, PREVIZIUNE MACROECONOMICA, MARKETING, SOCIOLOGIE, MANAGEMENT FINANCIAR-BANCAR

 

• Perioada

1988-1992

• Numele si tipul organizatiei care a asigurat instruirea/formarea

LICEUL TEORETIC „Gh. LAZAR”

• Domeniul in care s-a realizat instruirea/formarea

PROFIL REAL, MATEMATICA-FIZICA

• Calificarea obtinuta/DIPLOMA

DIPLOMA BACALAUREAT

Disciplinele principale studiate

Lb. ROMANA, MATEMATICA, FIZICA, BIOLOGIE, ENGLEZA

 

ABILITAŢI PRIVIND LIMBI STRAINE VORBITE    
Limba(i) maternă(e) Limba română  
     
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)    
Autoevaluare   Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*)   Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba Franceza     C2   C2   B2   B2   B2
Limba Engleză     A2   A2   A2   A2   A2
  (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine  
                         

 

 

Abilitati personalesi competente

Acumulate pe parcursul vietii si carierei,

FORMARE PROFESIONALA

 
  -psiholog practicant atestat, forma de atestare practicant autonom, atestat de Colegiul Psihologilor din Romania, in Psihologia Muncii, Transporturilor si Organizationala, COD 04723;-psiholog practicant atestat, forma de atestare practicant autonom, atestat de Colegiul Psihologilor din Romania, in Psihologie aplicata in servicii COD 04723;

-psiholog practicant atestat, forma de atestare practicant autonom, atestat de Colegiul Psihologilor din Romania, in Psihologie Judiciara-evaluarea comportamenului simulat prin tehnica poligraf , COD 04723;

-psiholog practicant atestat, forma de atestare autonom, atestat de Colegiul Psihologilor din Romania, in Psihologie Educationala si Consiliere, COD 04723;

psiholog practicant atestat, forma de atestare practicant in suprvizare, atestat de Colegiul Psihologilor din Romania, in Psihologie Aplicata in domeniul scuritatii Nationale, COD 04723;

 

Abilitati de organizare

si competente IN ORGANIZAREA PROIECTELOR

Coordonare si administrare de resurse umane, proiecte si bugete, la locul de munca, voluntariat si acasa, etc..

Competente in participarea organizarii şi derulării de proiecte: 

2010-2013: „Specializarea consilierilor de orientare profesională ” I.D. 4047- Axa 4, D.M.I. 4.2. Formarea profesională a personalului propriu. Parteneri: Agenţia naţională a ocupării forţei de muncă şi Coelegiul psihologilor din România. 

 

 

2004-2005:  Aplicarea de chestionare pe 360 studenti si prelucrare de date in cadrul proiectului “Cercetarea strategiilor de adaptare ale studentilor la mediul universitar – factori de instalare, efecte si conditii de optimizare”; Director de proiect: Prof. Univ.Dr. Mielu Zlate; cod CNCSIS: 237, tema nr. 72 A din Anexa I A, Contractul nr. 41022/2003, 33379/2004, 34699/2005; Finantare: 20.000.000 ROL (20.000 RON).

 

Abilitati de organizare

si competente IN ORGANIZAREA CONFERINTELOR

Coordonare si administrare de resurse umane, proiecte si bugete, la locul de munca, voluntariat si acasa, etc..

 Competente manageriale/ organizatorice:Afilieri:

–          2007- în prezent, membra în Colegiul Psihologilor din România;

–          2007- in prezent membra in Asociatia de Psihologie Industrial organizationala APIO, Romania;

 

Competente in participarea la organizarea de manifestari stiintifice:

 

 

10-13 mai 2007: Participare în Comitetul de Organizare la Conferinta Naţională de Psihologie Industrială şi Organizaţională, Universitatea  Babeş Boliyai, Cluj.

2006-2007:  participare în Comitetul de Organizare la organizarea si desfasurarea Conferintei Internationale Centenarul Psihologiei la Universitatea din Bucuresti, director de proiect Prof. Mihai Anitei, Coordonator „ Programul CEEX 2006  Grant de cercetare, Modul 3, Proiect tip P-CD, CEPSIUB, CEEX-M3-C3-12511 „Centenarul Psihologiei la Universitatea din Bucuresti”.

 

200-2001: Incheierea de contracte de asigurari in urma efectuarii practicii de vara la INTERAMERICA;

 

 

 

Competente editoriale:

 

2010-in prezent Redactor Executiv la revista stiintifica Romanian Journal of experimental applied psychology:  www.revista.experimentala.ro

2006-2009 Editor la Revista Stiinţifică Europe’s Journal of Psychology. 

2005-2006: Asistent Editor la Revista Stiinţifică Europe’s Journal of Psychology. Ma ocup special de rubrica Book Review dar şi de contacte cu Editorii Străin Asociaţi Jurnalului.

www.ejop.org

Abilitati tehnice

si competente

In materie de computere, echipamente si utilaje specifice, etc.

 

Alte competenţe şi aptitudini Hobby-uri:–  Sport, muzică clasică, multe călătorii în natură

   – patinaj pe gheata, role şi ski

   – filme

Anexe Lista cu publicaţii şi participări la conferinţe naţionale şi internaţionale 

 

 

Bucuresti   Ianuarie 2011                                                                                                      Mihaela Chraif

                                                                                                                                           

 

LISTA CU LUCRARI PUBLICATE  SI  IN CURS DE PUBLICARE

 

              Asistent Dr. Mihaela  Chraif

 1. 1.     Papers in 2011

 

ISI 1 Aniţei, M. & Chraif, M. (IN PRESS).The physiological reactivity of the young in short-term audio-visual  exposure to TV news involving aggression and blood in Romania, Proceeding of ICSSH 2011, accepted for publication.

 ISI 2 Aniţei, M. & Chraif, M. (IN PRESS). The GSR implications in the human unfamiliar faces recognition, Proceeding of ICSSH 2011, accepted for publication.

 ISI 3 Aniţei, M. & Chraif, M. (IN PRESS). The psychosocial implications of Romanian youngster’s exposure to aggressive verbal stimuli evidenced by the polygraph, Proceeding of Teachers for the Knowledge Society, Petroleum and Gases University, March, 2011.

 1. 2.     Articole şi publicaţii în reviste şiinţifice şi volumele conferinţelor şi simpozioanelor  in cursul anului 2010

 

Edituri recunoscute CNCSIS

 

Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Papasteri Claudiu, Neacşu Andrei (2010). Reactivitatea fiziologică în procesarea şi identificarea microexpresiilor faciale

Simpozionul naţional de psihologie aplicată în mediul militar “Psihomil VII”, 4 iunie 2010, Bucureşti, Editura Tehnică Militară.

Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Agavriloaiei Daiana, Toma Andreea Marin Denisa (2010). Recunoaşterea feţelor umane mascate de şapcă cu ajutorul poligrafului Simpozionul naţional de psihologie aplicată  în mediul militar“PsihomilVII”, 4 iunie 2010, Bucureşti, Editura Tehnică Militară.

 

Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Papasteri Claudiu, Neacşu Andrei (2010). Reactivitatea fiziologică a adolescenților  expuși desenelor  animate violente și nonviolente măsurate cu ajutorul tehnicii poligraf,  Congrsul internaţional Cercetarea modernă în psihologie. Cercetări cantitavive vs calitative? Sibiu, 21-23 mai 2010 (în curs de apartiţie).

Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Sebastian Vlăsceanu, Ciolacu Mihai (2010). Influenţa consumului de ardei iute asupra aprecierii vitezelor şi distanţelor şi vigilenţei. Congrsul internaţional Cercetarea modernă în psihologie. Cercetări cantitavive vs calitative? , Sibiu 21-23 mai  2010 (în curs de apartiţie).

 Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Samsonescu Mihaiela Ioana Ganea (2010). Comportamentu cetăţenesc în organizaţii. Congrsul internaţional Cercetarea modernă în psihologie. Cercetări cantitavive vs calitative?, Sibiu, 2010  (în curs de apartiţie)

 Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Papasteri Claudiu, Neacşu Andrei, Ciolacu Mihai, Vlăsceanu Sebastian (2010). Utilizarea software-urilor de analiză și modelare a sarcinilor testării subliminale în psihologia experimentală, în volumul conferinţei “A VII a conferinţă naţională de interacţiune om-calculator”

 Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Papasteri Claudiu, Neacşu Andrei, Ciolacu Mihai, Vlăsceanu Sebastian (2010). Utilizarea software-urilor de decodare şi analiză a reactivităţii fiziologice  în procesele cognitive superioare umane, în volumul conferinţei “A VII a conferinţă naţională de interacţiune om-calculator”

 Gernot  Schuhfried, Mihai Aniţei,  Mihaela Chraif (2010) Validarea unei baterii de probe pentru şoferii amatori, Revista de Psihologie a Acedamieie Române (în curs de publicare)

 Gernot Schuhfried, Markus Sommer, Mihai Aniţei, Mihaela Chraif (2010). Influenţa consumuli de alcool în aprecierea vitezelor şi distanţelor Revista de Psihologie a Academieie Române (în curs de publicare)

 Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Papasteri Claudiu, Neacşu Andrei, Ciolacu Mihai, Vlăsceanu Sebastian (2010). Detectarea microexpresiilor faciale cu ajutorul interfaţei software specializată în volumul conferinţei “Psihologie şi societate”- Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională şi cu participarea unor nume marcante în domeniul psihologiei din diaspora românească , Ed. Titu Maiorescu.

 Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Papasteri Claudiu, Neacşu Andrei, Ciolacu Mihai, Vlăsceanu Sebastian (2010). Influenţa comunicării la celular asupra timpului de reacţie,Psihologie şi societate”- Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională şi cu participarea unor nume marcante în domeniul psihologiei din diaspora românească , 12-13 iunie 2010, Bucuresti,  Ed. Univ. Titu Maiorescu.

 

Volum Conferinţă

 

Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Papasteri Claudiu, Neacşu Andrei, Ciolacu Mihai, Vlăsceanu Sebastian (2010). Influenţa utilizării celularului asupra situaţii lor simulate în traficul rutier. În volumul conferinţei “De la cunoaşter la intervenţie în psihologie Ediţia a II-a”, Venus, 26-30 mai 2010, pp. 82-85

 Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Papasteri Claudiu, Neacşu Andrei, Ciolacu Mihai, Vlăsceanu Sebastian (2010). Influenţa deprivării de somn asupra timpului de reacţie compus. În volumul conferinţei “De la cunoaşter la intervenţie în psihologie Ediţia a II-a”, Venus, 26-30 mai 2010,  pp 86-89

 Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Papasteri Claudiu, Neacşu Andrei, Ciolacu Mihai, Vlăsceanu Sebastian (2010). Abordări teoretice şi experimentale privind reactivitatea psihofiziologică la poligraf. În volumul conferinţei “De la cunoaşter la intervenţie în psihologie Ediţia a II-a”, Venus, 26-30 mai 2010,  pp 108-112

 1. 3.     Articole şi publicaţii în reviste şiinţifice şi volumele conferinţelor şi simpozioanelor  in cursul anului 2009 

volumele conferinţelor şi simpozioanelor recunoscute CNCSIS

 

Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Papasteri Claudiu, Neacşu Andrei (2009). Influenţa situaţiilor stimul agresive asupra reactivităţii fiziologice înregistrate de poligraf Simpozionul naţional de psihologie aplicată “Psihomil VI”, Bucureşti, Editura Tehnică Militară, 2009

 Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Papasteri Claudiu, Neacşu Andrei (2009). influenţa stimulilor vizuali subliminali în procesarea semantică vs procesarea vizuală, a doua conferinţă naţională a psihologilor şcolari “Competenţele psihologului şcolar în contextual globalizării”, Oradea (in curs de publicare)

 Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Hritcu Mihaela,  Dogar Anca (2009). The physiological reactivity at red and lamp lighted dark faces exposure in human faces recognition, A IV-a sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională- sesiune aniversară la împlinirea a 60 de ani de existenţă: “Standardele de performanţă în dezvoltarea carierei:priorităţi şi oportunităţi”, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Academia de Poliţie Al.I. Cuza, Institutul de Studii pentru Ordine Publică, Bucureşti 19-20.10.2009

 Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Papasteri Claudiu, Neacşu Andrei (2009). The Psychosocial implication in teenage exposure to aggressive blood visual stimuli evidenced by the polygraph, A IV-a sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională- sesiune aniversară la împlinirea a 60 de ani de existenţă: “Standardele de performanţă în dezvoltarea carierei:priorităţi şi oportunităţi”, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Academia de Poliţie Al.I. Cuza, Institutul de Studii pentru Ordine Publică, Bucureşti 19-20.10.2009

 Anitei Mihai, Chraif Mihaela, Hritcu Mihaela, Dogar Anca (2009). Efectele nerecunoaşterii feţelor asupra indicatorilor fiziologici măsuraţi de poligraf, Simpozionul naţional de psihologie aplicată “Psihomil VI”, Bucureşti, Editura Tehnică Militară

 Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Ionescu Karina (2009). A comparative study between visual memory recognition and taste memory recognition in soft driks consuption

Congresul internaţional “Cercetarea psihologică modernă: cercetări cantitative vs. cercetări calitative”, Sibiu, Păltiniş, 31.10-02.11.2008

 Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Papasteri Claudiu, Neacşu Andrei (2009). he influence of words and vilent muvies as stimuli in polygraph psychological reactions in young, Congresul international de psihologie“Cercetarea psihologică modernă. Direcţii şi perspective”, Sibiu, 22-24 mai, 2009, pp.69-75, Editura Universitara

 Aniţei Mihai, Schufried Gernot, Chraif Mihaela, Vlasceanu Sebastian, Boriceanu Andreea-Cosmina (2009).The influence of alcohol consumption in time reaction and driving simulated tasks, Congresul international de psihologie“Cercetarea psihologică modernă. Direcţii şi perspective”, Sibiu, 22-24 mai, 2009, pp.115-121, Editura Universitara

 Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Niculae Livia, Vancea Dorina (2009).Influenţa genului în agresivitatea autopercepută a conducerii autovehicolului “Psihologie şi societate”- Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională şi cu participarea unor nume marcante în domeniul psihologiei din diaspora românească , Ed. Titu Maiorescu, 2009 

  Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Buzea Elena (2009).The perception of the pollution and its effect in Bucharest Urban City A VI-a Conferinţă internaţională Eupsiro 2009, Timişoara, 8-11.10.2009

  Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Papasteri Claudiu, Neacşu Andrei (2009).The psychosocial implications in teenage exposure to aggressive verbal stimuli evidenced by the polygraph Conferinţa internaţională de psihologie „Psihologul în comunitate”, Arad, 17-20 septembrie 2009

 

 Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Barbulescu Adina, Muşat Adriana, Ionescu Karina

Motivation and attachment as predictors of learning performances in high school

Conferinţa internaţională de psihologie „Psihologul în comunitate”, Arad, 17-20 septembrie 2009

  Catană Mihai, Aniţei Mihai, Chraif Mihaela, Detroz Gaetan (2009).

LG-DS System for testing the driver’s behavior in real time “Psihologie şi societate”- Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională şi cu participarea unor nume marcante în domeniul psihologiei din diaspora românească, Ed. Titu Maiorescu   

 

Chraif Mihaela (2009). Particularities in processing visual stimuly and stereostopic vision at human operator Congresul internaţional “Cercetarea cantitativă vs cercetarea calitativă” – Sibiu, Păltiniş, 30.10-02.11.2008, Editura Universitară, Bucureşti

 Chraif Mihaela, Aniţei Mihai, Hriţcu Mihaela, Dogar Anca (2009). The polygraph physiological response to face recognition Congresul international de psihologie“Cercetarea psihologică modernă. Direcţii şi perspective”, Sibiu, 22-24 mai, 2009, pp75-82, Editura Universitara

 Chraif Mihaela, Aniţei Mihai, Sandu Cristina (2009). În curs de publicare pulicare

Influenţa stimulilor – cuvinte în limba engleză asupra timpului de reacţie la efectul stroop

 “Psihologie şi societate”- Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională şi cu participarea unor nume marcante în domeniul psihologiei din diaspora românească , Ed. Titu Maiorescu, 2009

 Chraif Mihaela, Aniţei Mihai, Bărbulescu Adina Motivaţia şi ataşamentul ca predictori ai performanţelor academice în psihologie, a VI-a Conferinţă internaţională Eupsiro 2009, Timişoara, 8-11.10.2009

 Chraif Mihaela, Aniţei Mihai, Hriţcu Mihaela, Dogar Anca (2009). The polygraph psysiological response to red faces and day lighted faces recognition Conferinţa internaţională de psihologie „Psihologul în comunitate”, Arad, 17-20 septembrie

 Pitariu Horia, Chraif Mihaela (2009). Validarea scalelor cu ancore comportamentale

Revista de Psihologie, Ed. Academiei Române, 3/4/2009

 Aniţei, M., Chraif, M., Neascsu, A., Papasteri C. (2009). Tehnicile de recunoaştere subliminală în stimularea vizuală şi semantică, Conferinţa Internaţională “Educaţie şi creativitate pentru o societate bazată pe cunoaştere” Ediţia a 3-a, 19-20 noiembrie 2009, Universitatea Titu-Maiorescu

 Aniţei, M., Chraif, M. Pioarca, A. (2009). Influenţa consumului de alcool asupra timpului de reacţie Conferinţa Internaţională “Educaţie şi creativitate pentru o societate bazată pe cunoaştere” Ediţia a 3-a, 19-20 noiembrie 2009, Universitatea Titu-Maiorescu

 Aniţei, M., Chraif, M., Buzea, E., (2009). The perception of the pollution and its effect in BucharestUrbanCity, a VI-a Conferinţă internaţională Eupsiro 2009, Timişoara, 8-11.10.2009

 Chraif, M. Anitei, M, Ciolacu, M., Vlasceanu, S. (2009). Influenţa zgomotului de traffic în percepţia câmpului visual periferic şi central, Conferinţa Internaţională “Educaţie şi creativitate pentru o societate bazată pe cunoaştere, Ediţia a III-a, 19-20 noiembrie, 2009

 Chraif, M., Catana, E. (2009). Sisteme inteligente de măsurare a comportamentului conducătorului autovehiculului pe parcursul traseului ales de instructor, Revista de resurse umane, Revista Psihologia Resurselor Umane, Cluj-Napoca nr. 1/2009

 Anitei, M., Chraif, M., Chitescu, A. (2009). Model de diagnoza a culturii organizationale intr-o clinica private, revsta universitatii din Brasov

 Pitariu, H., Chraif, M. (2009). Abordari diletante si stiintifice in selectia si evaluarea psihologica a personalului. Problema testelor situationale. Congresul international de psihologie“Cercetarea psihologică modernă. Direcţii şi perspective”, Sibiu, 22-24 mai, 2009, pp110-118, Editura Universitara

 1. Articole şi publicaţii în reviste şiinţifice şi volumele conferinţelor şi simpozioanelor  in cursul anului 2008 

Volumele conferinţelor recunoscute CNCSIS

 

Chraif, Mihaela (2008). Procesare Stereoscopica si Perceptia periferica, Revista de psihologie a Academiei Romane, nr 3-4, 2008.

Mihaela Chraif (2008), Predicting counterproductive work behavior in fast-food organizations, in volumul Conferintei internationale cu participare internationala, Universitatea “Titu Maiorescu”. 27 nov 2008,  Ed. Universitatii “Titu Maiorescu”

Mihai Anitei, Mihaela Chraif (2008), Designing a test battery for predicting the driver behaviour, in volumul conferintei Internationale cu participare internationala, Univeristatea “Titu Maiorescu”, 27 nov 2008, Ed Universitatii Titu Maiorescu”.

 Gabriel Stan, Mihaela Chraif (2008) Relacia dintre satisfaccie profesionala si Comportamentul contraproductiv,  Revista de Psihologie Organizacionala, nr 3-4, 2008.

Horia, Pitariu, Mihaela Chraif (2008).  Abordari moderne în evaluarea performantelor profesionale. Constructia scalelor comportamentale, in volumul Congresului Intrnational de Psihologie, “Cercetarea Moderna in Psihologie- cercetari cantitative vs. cercetari calitative”, Sibiu-Paltinis, 30 oct.-02 nov. 2008, editor coordinator Marius Milcu, Editura Psihomedia, Sibiu, 2008  

 Mihai Anitei, Daniela Hiera, Mihaela Chraif (2008). Psihologia transporturilor: Directii, perspective, implicatii metodologice, in volumul Congresului International de psihologie, “Cercetari cantitative vs vercetari calitative”, Sibiu-Paltinis, 30oct-2nov, 2008, editor coordonator Marius Milcu. Editura Psihomedia.  

 Mihai Anitei, Mihaela Chraif, Karina Ionescu (2008). A Comparative Study Between Visual Memory recognition and taste memory recognition in soft drinks consumption, in volumul Congresului Intrnational de Psihologie, “Cercetarea Moderna in Psihologie- cercetari cantitative vs. cercetari calitative”, Sibiu-Paltinis, 30 oct.-02 nov. 2008, editor coordinator Marius Milcu, Editura Psihomedia, Sibiu, 2008 (6 pag)

 Mihaela Chraif, Particularities in processing visual stimuli and stereoscopic vision at human operator, in volumul Congresului Intrnational de Psihologie, “Cercetarea Moderna in Psihologie- cercetari cantitative vs. cercetari calitative”, Sibiu-Paltinis, 30 oct.-02 nov. 2008, editor coordinator Marius Milcu, Editura Psihomedia, Sibiu, 2008

 

 Mihai Anitei, Mihaela Chraif, Clinciu Roxana, Oancea(Pecheanu) Dan Mihai, Particularitati ale adaptarii detinutilor la mediul penitenciar si perspectivele de reinsertie ale acestora,  in volumul Sesiunii de Comunicari Stiintifice “Necesitatea si actualitatea cercetarii psihologice”, 17 octombrie 2008, organizat de Centrul de Studii Postuniversitare al M.I.R.A. si Colegiul Psihologilor din Romania, editor coordonator Corina Zaharia, Editura Psihomedia Sibiu, 2008. 

Mihai Anitei, Mihaela Chraif, Aspecte psihosociale ale calitatii mediului urban in Municipiul Bucuresti, in volumul Conferintei Nationale de Psihologie “Dialog pentru diversitate”, Timisoara 23-25 mai 2008,  coordonator Mihai Hohn, Editura Universitatii de Vest Timisoara, 2008

 Mihai Anitei, Mihaela Chraif, Developing European Qualification Framework Strategy For The Romanian Psychologists ,in volumul Conferintei Internationale “Education Facing Contemporary World Issues, Pitesti, 05-08 iunie 2008, Editura Universitatii din Pitesti

 Mihai Anitei, Mihaela Chraif, Intrinsic and extrinsic motivation, emotionsand self- esteem related with performances at ungraduate students, in volumul Conferintei Internationale “Education Facing Contemporary World Issues, Pitesti, 05-08 iunie 2008, Editura Universitatii din Pitesti

 Mihaela Chraif, Mihai Anitei, Karina Ionescu, Emotions, Motivation and self-esteem related with performances at high school, in volumul Conferintei Internationale “Education Facing Contemporary World Issues, Pitesti, 05-08 iunie 2008, Editura Universitatii din Pitesti

Mihaela Chraif, Mihai Anitei, High School Education- a Good Beginning For Careers In Psychology, in volumul  Conferintei Internationale “Education Facing Contemporary World Issues, Pitesti, 05-08 iunie 2008, Editura Universitatii din Pitesti

 38. .Mihaela Chraif, Plan strategic de calcul al fluctuaciei de personal  privind resursele umane din organizacia Mon Plaisir SA, in volumul Sesiunii de Comunicari Stiintifice cu participare internationala, Universitatea  “Titu Maiorescu”. 31 mai 2008, Editura Universitatii “Titu Maiorescu”, 2008

Mihai Anitei,  Mihaela Chraif, Model of Organizational Culture Diagnosis, in volumul Sesiunii de Comunicari Stiintifice cu participare internationala, Universitatea  “Titu Maiorescu”. 31 mai 2008, Editura Universitatii “Titu Maiorescu”, 2008   

Mihaela Chraif, Eusebiu Catana,(2008). Sisteme inteligente de masurare a comportamentului conducatorului autovehiculului pe parcursul traseului ales de instructor, in revista “Psihologia Resurselor Umane”, Asociatia de Stiinte Cognitive din Romania, Cluj-Napoca, vol. 6, nr 2, pp 103-105. 

Mihaela Chraif, Correlative study between the processing of stimuli in the peripheral perceptual field and speed and distance appreciation in the central perceptual field (in colab. cu Cornel Laurentiu Mincu si Mihai Anitei), in Revista Psihologia Resurselor Umane,Cluj-Napoca nr. 1/2008

 

 1. Articole şi publicaţii în reviste şiinţifice şi volumele conferinţelor şi simpozioanelor  in cursul anului 2007

 

 Mihaela Chraif, Mihai Anitei (2007). Stres şi agresivitate în sectorul vânzării de produse cosmetice, Centenary of Psychology at Bucharest University, Editura Universităţii din Bucureşti, septembrie 2007, ISBN:973-737-257-5; 978-973-737-257-4 

Mihai Anitei, Mihaela Chraif (2007). The Efficiency of Banking Training in Self Development, Mihai Anitei, Marian Popa (coord)  Centenary of Psychology at Bucharest University, Editura Universitaţii din Bucureşti, septembrie 2007, ISBN:973-737-257-5; 978-973-737-257-4

 Mihai Anitei, Mihaela Chraif, Elena Buzea (2007). Correlative study between the motor reactivity, the speed reaction and processing distances in road traffik Mihai Anitei, Marian Popa (coord) Centenary of Psychology at Bucharest University, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007, Proceedings of International Conference, septembrie 2007, ISBN:973-737-257-5; 978-973-737-257-4

 Mihaela Chraif (2007). The social representation of enviroment pollution in Bucharest City in Mihai Anitei, Marian Popa (coord) Centenary of Psychology at Bucharest University, Editura Universitaţii din Bucuresti, Proceedings of International Conference , septembrie 2007, ISBN:973-737-257-5; 978-973-737-257-4

 Mihaela Chraif (2007). The efficiency of cognitive patterns candlesticks in stocks prediction, in Mihai Anitei, Marian Popa (coord) Centenary of Psychology at Bucharest University, Editura Universităţii din Bucuresti, septembrie 2007, ISBN:973-737-257-5; 978-973-737-257-4 (în curs de publicare)

  Anitei, Mihai, Mihaela Chraif si Panescu Oana (2007). Aspecte practice ale utilizării terapiei cognitive în managementul resurselor umane în organizaţiile bancare Revista Psihologia Resurselor Umane, Cluj-Napoca, nr. 1/2007.

 Anitei, Mihai, Mihaela Chraif  (2007). The Life Long Learning Strategies and Benchmarking Policies In Romania, in Revista de Psihologie, nr. 3-4/2007.

 Mihaela Chraif  (2007). The influence of internal communication on the client’s satisfaction and personnel fluctuation in a fast food company, Modern Psychological Research, trends and Prospects, Ed. Psihomedia, Cod CNCSIS: 76, Sibiu, 8-10 iunie, 2007.

 Anitei, Mihai, Mihaela Chraif  (2007). The role of the psychologist in developing a high quality urban, Modern Psychological Research, trends and Prospects, Ed. Psihomedia, Cod CNCSIS: 76, Sibiu, 8-10 iunie, 2007.

 Horia D. Pitariu, Daniela Onaca, Mihaela Popa Chraif, Adriana Tarta (2007). Adaptarea unui instrument de evaluare a satisfacţiei utilizatorilor intranet, lucrările conferinţei Rochi 2007 „A patra Conferinta Nationala de Interacţiune Om-Calculator Interfaţa om-calculator”.

  Anitei Mihai, Mihaela Chraif (2007). The influence of coffeine consumption in apreciation of speed and distances, în Mihai Anitei, Marian Popa (coord) Centenary of Psychology at Bucharest University, Editura Universitatii din Bucuresti, septembrie 2007, ISBN:973-737-257-5; 978-973-737-257-4 (în curs de publicare). 

4        Articole şi publicaţii în reviste şiinţifice şi volumele conferinţelor şi simpozioanelor  in cursul anului 2006

 

Mihaela Chraif (2006). Trainingul-ului bancar- formare şi dezvoltarea personală pe o Piaţă Internă Unică, Lucrarile Smpozionului Internaţional “Cercetare şi aplicaţii în Psihologie”, ISBN 973-695-223-1, Ed. Augusta, Timişoara, 2006.

 Mihaela Chraif (2006). Piaţa de Capital din România-eficienţă, eficacitate şi liberă circulaţie a capitalurilor pe Piata Unică Europeană , Lucrările Smpozionului Internaţional “Cercetare şi aplicaţii în Psihologie”, ISBN 973-695-223-1, Ed. Augusta, Timişoara, 2006.

Mihaela Chraif (2006). Concept mapping- a new model for education, Lucrările Conferinţei EDU-WORLD- 2006, ISBN 978-973-690-539-1, Editura Universităţii din Piteşti, 2006.

Mihai Anitei, Mihaela Chraif (2006). The organizational learning valorization in the context of the active learning method, Lucrările Conferinţei EDU-WORLD- 2006, ISBN 978-973-690-539-1, Editura Universităţii din Piteşti, 2006.

Mihaela Chraif (2006). Studiu Cross Cultural privind fenomenul financiar în Cogniţia Socială, Lucrările Conferinţei Internaţionale La un pas de Integrare: Oportunităţi şi ameninţări, vol 1, ISBN 978-973-742-371-9, Ed Univ. din Craiova, 2006.

 Mihaela Chraif (2006). Jocul de Rol şi Simularea- abordarea strategiilor, tehnicilor şi tacticilor de negociere din perspective comunicării eficiente în organizaţiile studenţeşti, Lucrarile Conferinţei Naţionale  Comunicare Eficientă pentru organizaţii şi instituţii non-profit”, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, SNSPA, 2006.

 Mihaela Chraif (2006). The Benchmarking -Towards a European Qualifications Framework for Lifelong Learning, în lucrările Conferinţei Intenaţionale “Contextul european al educatiei adultilor: programele 2007-2013”, Univ. Al. Ioan Cuza, Iaşi, 2006.

 Mihaela Chraif (2006). Comunicare si conducere la vârsta adolescenţei, în lucrările Simpozionului Internaţional, Editura Universitară, Bucureşti, 2006.

 Mihaela Chraif, Tianu Marcel (2006). Analiza relaţiilor socio-afective la nivelul claselor de liceu, în lucrările Simpozionului Internaţional, Editura Universitară, Bucureşti, 2006.

 Mihaela Chraif (2006). Invăţarea activă-hărţile gândirii ca provocare curriculară, lucrările Simpozionului Naţional, EducatieProfesionalizare-Creatie, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, Tomul LII (LVI), fasc.5, ştiinţe socio-umane, 2006

 Mihaela Chraif (2006). Trainerul- performanţă, excelenţă şi abilităţi interpersonale, lucrările Simpozionului Naţional  EducatieProfesionalizare-Creatie, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, Tomul LII (LVI), fasc.5, ştiinţe socio-umane, 2006.

 CARTI IN COLABORARE

 

Chraif Mihaela,  Aniţei, M. (2010).Introducere în tehnica interviului, Ed Livpress, Bucureşti.

Chraif, Mihaela, Aniţei, M.  (2010). Introducere în psihologia transporturilor. Ed Livpress, Bucureşti.

Chraif Mihaela,  Aniţei, M. (2010). Ghid de practică psihologică pentru studenţi. Ed universitară, Bucureşti.

Chraif, Mihaela. (2010). Comportamentul Contraproductiv. Ed universitară, Bucureşti.

 Pitariu Horia, Chraif Mihaela (2009). Analiza muncii. Construirea fiselor de post, Supliment al Revistei de psihologia resurselor umane, Editura Asociaţiei de Ştiinţe Cognitive, Cluj.

 Pitariu Horia, Radu Ioan, Chraif Mihaela,   (2009). Selecţia şi evaluarea psihologică a personalului, Supliment al Revistei de psihologia resurselor umane, Editura Asociaţiei de Ştiinţe Cognitive, Cluj.

 Pitariu Horia, Chraif Mihaela (2009). Evaluarea performantelor rofesionale, Supliment al Revistei de psihologia resurselor umane, Editura Asociaţiei de Ştiinţe Cognitive, Cluj.

 CAPITOLE PUBLICATE IN CARTI

 

 Chraif Mihaela (2009). Mecanismele vederii si evaluarea perceptiei,  capitolul 6 in Avram, E. (coord.) (2009), Neuropsihologie – Creier si functionalitate, Ed Universitara, Bucuresti.

Chraif Mihaela,   (2009).  Procesarea stereoscopica a stimulilor  si efectele vederii stereoscopice la operatorul uman capitolul 5 in Neurostiinte si psihologie clinica coordonatori Tataranu, L. si Avram, E. (2009)., EDP, Bucuresti.

Participation to International Conferences and Congresses, National Conferences between 2006-2011

Assistant professor PhD, Mihaela CHRAIF

 1. The 2011 International Conference on Social Science and Humanity – ICSSH 2011 (accepted with 2 papers)
 2. Teachers for the Knowledge Society, Petroleum and Gases University, March, 2011 (accepted with 1 paper).
 3. 2nd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance, May, Antalya, 2011, (accepted with papers).
 4. The International Conference on Education and Educational Psychology,  ICEEPSY 2011, october Istanbul, Turkye.
 5. The 7th National Conference human-computer interaction.” September, 2010.
 6. The 1st international Confrence „Psychology and contemporary world reality”, 18-21 november 2010, Bucharest, Romania.
 7. 4th  International Conference “Education Facing Contemporary World Issues”, Piteşti, Romania, 2010.
 8. National Symposium of Applied Psychology in the Military System “Psihomil VII”, the 4th of June, 2010, Bucharest
 9. The 15th International Conference of the APPAC, Greece Athenes, may 2010.
 10. The International Congress Modern Research in Psychology. Quantitative vs. Qualitative Research? Sibiu, 21st -23rd of May 2010
 11. Sessions with international participation and with the participation of famous Romanian names from the diaspora working in the area of psychology, the 12-13th of June, Bucharest, 2010
 12. From knowledge to intervention in psychology the 2nd Edition”, Venus, the 26th-30th of May 2010,
 13. The National Symposium of applied psychology “Psihomil VI”, Bucharest, Editura Tehnică Militară, 2009
 14. the 2nd National Conference of school psychologists “The competences of the school psychologist in the context of globalisation”, Oradea
 15. 60 years of existence: “Performance standards in career development : priorities and opportunities”.  Forency Ministery, Police Academy, Al.I. Cuza, The institute for public defence, Bucureşti 19-20.10.2009
 16. The International Congress Modern Research in Psychology: Quantitative vs. Qualitative Research? Sibiu, Păltiniş, 31.10-02.11.2008
 17. The International Congress “Modern Research in Psychology: Directions and Perspectives”, Sibiu, 22-24 May 2009,
 18. The 6th International Conference Eupsiro 2009, Timişoara, 8-11.10.2009
 19. The International Conference of Psychology “The psychologist in the community” Arad, 17-20 September 2009
 20. “Psychology and society”- Annual Scientific Sessions with international participation and with the participation of famous Romanian names from the diaspora working in the area of psychology, Bucharest, Titu Maiorescu University, june 2009.
 21. The International Conference “Education and creativity for a knowledge-based society” the 3rd Edition, 19-20 November 2009, Titu-Maiorescu University
 22. the International Conference with international participation, “Titu Maiorescu” University 27 November 2008,  Ed. Universitatii “Titu Maiorescu”
 23. The International Congress Modern Research in Psychology: Quantitative vs. Qualitative Research? Sibiu-Paltinis, 30 Octomber-02 Novemnber 2008, Sibiu, 2008  
 24. The necessity and the current need for psychological research”, 17 October 2008, organized by the Centre of Postuniversitary Studies of M.I.R.A and The Romanian College of Psychologists, editor and coordinator Corina Zaharia, Editura Psihomedia Sibiu, 2008. 
 25. The National Conference for Psychology “Dialogue for diversity”, Timisoara 23-25 May 2008,  coordinator Mihai Hohn, Editura Universitatii de Vest Timisoara, 2008
 26. the International Conference “Education Facing Contemporary World Issues”, Pitesti, 05-08 June 2008, Editura Universitatii din Pitesti
 27. The Scientific Session with international participation, “Titu Maiorescu” University, 31 May 2008, Editura Universitatii “Titu Maiorescu”, 2008  
 28. The Interntional Congress, „Modern Psychological Research”, trends and Prospects, Sibiu, 8-10 June, 2007
 29. Proceedings of the Rochi Conference 2007 “The fourth National Conference of Human-Computer Interaction Human-Computer Interface”.
 30. International Symposium “Research and applications in Psychology”, ISBN 973-695-223-1, Ed. Augusta, Timişoara, 2006.
 31. The International Conference EDU-WORLD- 2006, ISB, Piteşti, 2006.
 32. the International Conference One step to integration: Opportunities and threats,vol 1, ISBN 978-973-742-371-9, Ed Univ. din Craiova, 2006.
 33. The Proceedings of the National Conference “Effective Communication for organizations and non-profit institutions”, The Faculty of Communication and Public Relations, SNSPA, 2006.
 34. International Conference “The European context of adult education: programmes 2007-2013”, Al. Ioan Cuza University, Iasi, 2006. 
 35. The International Symposium on Educational Psychology, Bucharest University  , 2006
 36. the National Symposium, Education-Profesionalization-Creation, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, Tomul LII (LVI), fasc.5, ştiinţe socio-umane, 2006
 37. The Centenary of Psychology at Bucharest University, 2006, International Conference, University of Bucharest, September 2006