Joanna Hewitt Evans -MSc Gestalt Psychotherapy, MA Social Work, EAGT, EAIP
Pânã în Noiembrie 2009 Joanna a fost Director Executiv la institutul de Formare în Psihoterapie Scarborough, UK unde a desfãsurat un program de Psihoterapie Gestalt si a contribuit la cursul de formare în Supervizare.
Din noiembrie 2009 dumneaei si-a concentrat atentia în totalitate în sprijinirea cresterii rapide si a dezvoltãrii Euroips.
Fost asistent social pe probleme de Servicii familiale în Leicester, în prezent practicã psihoterapia în Scarborough si este Formator invitat la câteva institutii în Europa, incluzând mai recent Slovenia, Croatia,  Grecia si de curand Romania.
Împreunã cu Ken Evans dumneaei conduce workshop-uri de formare în terapia cu Copiii si Adolescentii atât în Marea Britanie cât si în multe tari  din Europa.
Joanna detine Certificatul European de terapie Gestalt (EAGT). De-a lungul anilor, Joanna a asimilat componente dintr-o gamã largã de abordãri psihoterapice si a primit de curând (2006) Certificatul European de Psihoterapie Integrativã (EAIP).
Joanna este Co-Director al Euroips. Pânã de curând a fost Examinator Extern pentru Institutul de Formare Integrativã in Irlanda si are o vastã experientã de predare în munca socialã. Este autoarea a câteva articole si publicatii de cercetare.