Formarea de baza in Psihoterapie Integrativa se realizează pe parcursul a 2 ani :

Formare teoretică de bază pe parcursul a 600 ore cu următoarele OBIECTIVE:

  • însuşirea de cunoştinţe formative teoretice de bază prin studiul tehnicilor de psihoterapie
  • aplicaţiile practic efectuate pentru dobândirea aptitudinilor necesare în practica psihotrapeutică;
  • însuşirea noţiunilor de etică şi deontologie, a aspectelor legislative necesare practicii psihoterapeutice.

1. Introducere în psihoterapia integrativă (80 de ore)

2. Cercetarea aplicata, designuri experimentale in psihoterapia integrativa. (30 de ore)

3. Tehnici şi metode de interventie în psihoterapie integrativa (220 de ore)

3.1. Integrarea elementelor de psihologie clinica si proceduri T.C.C .(40 de ore)

3.2. Integrarea tehnicilor de hipnoză Ericksoniană (40 de ore)

3.3. Integrarea elementelor de Gestalt terapie (60 de ore)

3.4. Integrarea elementelor de psihoterapie psihanalitică (40 de ore)

3.5. Integrarea tehnicilor de  lucru individual si de grup, exprimarea prin art-terapie si exprimarea corporala – joc de rol, psihodrama (40 de ore)

4. Integrarea psihoterapiilor / Tabere rezidentiale (100 de ore)

5. Aplicaţii ale psihoterapiei integrative (la alegere programa 1 sau 2 -160 de ore)

5.1. Programa 1 (160 de ore)

a. Aplicaţii ale psihoterapiei integrative în terapia de cuplu şi familie (80 de ore);

b. Aplicaţii ale psihoterapiei integrative în terapia copilului (80 de ore).

5.2. Programa 2 (160 de ore)

a. Aplicaţii ale psihoterapiei integrative în cadrul social. Elemente de terapie organizaţională (80 de ore)

b. Aplicaţii ale psihoterapiei integrative în dezvoltarea spirituală şi perspectiva ecologică (80 de ore) / curs  ”ASPECTE PRIVIND CONSUMUL ILICIT DE DROGURI”.       

Cursurile de specializare si taberele rezidentiale sunt facultative, cursantii pot participa in functie de specializarea pentru care opteaza, pentru a realiza 600 de credite.