• 1. Comunicare şi terapie, 30 ore10 credite
 • 2. Rezistenţa la schimbare, 30 ore –  10 credite
 • 3. Inteligenţa emoţională, conduita în viaţă şi reuşita, 30 ore10 credite
 • 4. „Ruşinea – emoţia ascunsă sau conductorul vieţii“, 30 ore15 credite
 • 5.„De la realitatea obiectivă la realitatea fiecăruia. Psihoterapie integrativă Cuantică“, 50 ore- 20 credite
 • 6. “Abordarea interdisciplinară a consumului ilicit de droguri. Tehnici de intervenție specifice psihoterapiei integrative”,  30 credite 

Detalii cursuri formare continuă

Descrierea etapei de formare continua:

1. Formarea continua se desfasoara pe parcursul a 200 de ore + 25 de ore (supervizare teoretică) si se va realiza prin participarea la modulele acreditate ca fiind de formare continuă, prin participarea la congrese şi conferinţe, prin participarea la procesul formativ prin lucrul cu participanţii aflaţi în formarea de bază, prin participarea prin supervizare mai ales la cadrele de lucru în binom, cartel şi grup şi prin participarea la un stagiu de cel puţin 25 de ore cu un supervizor senior.

2. Formarea de supervizori (50 de ore + 25 de ore) se va realiza prin participarea la activităţi de formare practică şi teoretică.

2.1. Partea teoretică va cuprinde noţiuni despre criteriile de evaluare ca element central al responsabilităţii supervizorului, precum şi criterii de evaluare a competenţei astfel:

 • este cel supervizat creatorul unui cadru de lucru coerent în care teoria este aplicată pertinent la practica clinică;
 • cum conceptualizează cel supervizat stadiile terapiei şi viitoarele direcţii în terapie;
 • observarea dacă intervenţia este presărată cu dileme etice şi de suprapunere a rolurilor;
 • aptitudinile supervizorului: flexibilitatea, viziunea multi-perspectivală, conştientizarea, răbdarea, imparţialitatea şi capacitatea de înţelegere;
 • dezvoltarea stilului personal de supervizor în psihoterapie integrativă;
 • deciziile etice din supervizare, transparenţa şi autenticitatea

Tipuri de supervizare:

 • individuală,
 • supervizarea în grup,
 • supervizare prin participarea la procesul de formare,
 • supervizarea prin mijloace audio, video.

2.2. Minim 25 de ore de supervizare cu un supervizor senior.

Formarea continuă se desfăşoară anual şi pot obţine câte 10 credite pentru fiecare din modulele descrise mai sus.

Se adresează:

 • psihologilor, psihoterapeuţilor şi consilierilor care doresc să participe la programul de formare continuă

Condiţiile de participare la programul de formare sunt în conformitate cu reglementările naţionale şi europene.

Modalităţi de selecţie a participanţilor la programul de formare:

 •  selecţia la înscrierea în programul de formare se face prin participarea fiecărui solicitant la un interviu, după depunerea dosarul de înscriere;
 •  după această primă evaluare, solicitantul va fi anunţat dacă poate participa la programul de formare;
 •  după finalizarea formării de bază, selecţia pentru supervizare va fi făcută pe tot parcursul desfăşurării formării de baza şi după finalizarea evaluării de la finalul parcurgerii celor 600 de ore.