In perioada 2009-2010 Fundatia “Phoenix Medica” din Craiova a derulat in parteneriat cu Asociatia Romana de Psihoterapie Integrativa un proiect co-finantat din Fondurile Europene pentru pregatirea personalului de specialitate prin cursuri specifice, incluzand cursuri de psihoterapie integrativa. Proiectul s-a finalizat printr-un moment festiv de inmanare a primelor diplome care atesta formarea profesionala efectuata in cadrul Proiectului European

Proiect cofinanţat din fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea

Resurselor Umane 2007-2013  “Investeşte în oameni!”

“Pregatirea resurselor umane pentru adaptabilitate si flexibilitate”

Proiect POSDRU/36/3.2/G/17744 implementat de
FUNDATIA  ”  PHOENIX MEDICA ” din Craiova si a avut ca obiectiv general pregatirea resurselor umane prin intermediul formarii profesionale specializate avand ca obiectiv specific organizarea de cursuri privind asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca, dezvoltarea resurselor umane proprii prin intermediul formarii profesionale specializate.

Investete in oameni !

Proiectul “PREGATIREA RESURSELOR UMANE PENTRU ADAPTABILITATE SI FLEXIBILITATE” este implementat in municipiul Craiova,  judetul Dolj,  regiunea Sud Vest Oltenia. Valoarea totala a proiectului este de 237168 lei iar  finantarea europeana este de 225498 lei.
Durata proiectului este de 12 luni.
Grupul  tinta :  24 de persoane , membrii ai Fundatiei “PHOENIX MEDICA”, dintre care 8 medici

Beneficiarii finali :
Persoanele instruite prin proiect(24)- medici si psihologi
Pacientii medicilor  si psihologilor instruiti prin prezentul proiect

Rezultate :
- 24 de persoane pregatite
- 7 cursuri organizate
- un seminar de diseminare a rezultatelor proiectului
- o pagina web a proiectului

Rezultate calitative :

Cresterea performantelor si abilitatilor personalului propriu
Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale acordate
Promovarea conceptului de invatare pe parcursul intregii vieti si a egalitatii de sanse intre barbati si femei

Activitati

- Realizarea  cursului Comunicare si relatii publice
- Realizarea  cursului Limba engleza in medicina
- Realizarea  cursului Optimizarea performantelor  prin tehnici de psihoterapie

- Realizarea  cursului Managementul stresului psihoemotional al kinetoterapeutilor
-Realizarea  cursului Aplicatiile ergonomiei in activitatea medicala
-Realizarea  cursului Notiuni de utilizare a calculatorului in activitatea medicala

Proiectul a fost finalizat cu un seminar pentru diseminarea rezultatelor proiectului în data de 30.04.2010 la ora 17.30 cu ocazia căruia au fost înmânate diplome de absolvire celor 27 de cursanţi pentru fiecare din cele 7 cursuri organizate în cadrul proiectului.

1a2e

4as5a6a