Informatiile cursului


calendar icon - psihoterapie integrativaDurata cursului

Supervizarea in psihoterapie integrativa(200 de ore)

Dezvoltare personala(50 de ore)

Practica clinica supervizata in cabinet(400 de ore)

perioada icon -psihoterapie integrativaPerioada: 7 module

locatie -psihoterapie integrativaLocalitate: București, Iași, Sibiu, Brașov, Timișoara, Constanța, Craiova

pret - psihoterapie integrativaPret: 140 eur/modul – 1 an si 6 luni

trainer - psihoterapie integrativaSupervizori: Dr. Gina Chiriac, Angela Carr, Drd. Coralina Chiriac, Joanna Kato, Joanna Hewitt Evans

Ce este supervizarea in psihoterapie integrativa?


 

Supervizarea profesionala in psihoterapie integrativa este o activitate profesionala desfasurata sub forma unui stagiu de pregatire profesionala, realizata de psihoterapeutul practicant cu atestat de libera practica sub supervizare aflat intr-o relatie contractuala cu un psiholog principal sau specialist certificat de catre Colegiul Psihologilor din Romania, in scopul formarii si dezvoltarii competentelor profesionale adaptate psihoterapiei integrative.
Statutul de psiholog supervizor ofera dreptul psihologului principal/ specialist de a superviza activitatea psihologilor practicanti sub supervizare, pe linia competentelor pe care acestia trebuie sa le dezvolte.

Cui i se adreseaza?


Cursurile de supervizare se adreseaza tuturor celor interesati sa practice profesia de psihoterapeut integrativ si este o etapa obligatorie in exercitarea profesiei, conform legii 213/2004.

Atestatul de psiholog practicant sub supervizare in psihoterapie integrativa se obtine de la Colegiul Psihologilor din Romania, dupa obtinerea licentei in psihologie (sau domeniie conexe: medicina, asistenta sociala, teologie etc)si parcurgerea formarii de baza in psihoterapie integrativa.
Dupa obtinerea atestatului de libera practica sub supervizare, psihoterapeutul integrativ practicant poate desfasura activitatile circumscrise de competentele generale si specifice, numai sub supervizare, intr-un cadru legal al practicarii profesiei de psiholog.

Dupa incheierea stagiului obligatoriu de supervizare, de minimum 600 de ore pe parcursul a doi ani, candidatul depune un dosar la Colegiul Psihologilor din Romania pentru obtinerea de atestat de libera practica autonom.

Structura cursurilor de dezvoltare personala


Cursurile au loc sub forma seminariilor de supervizare de grup si supervizare individuala ce asigura derularea procesului psihoterapeutic, in care cazurile clientilor sunt prezentate si analizate alaturi de munca psihoterapeutului supervizat.

Supervizarea este de asemenea un proces de sustinere a valorilor etice si profesionale si de a asigura mentinerea calitatii actului terapeutic.

Un obiectiv major al supervizarii este definirea unui stil propriu de interventie si experimentarea co-crearii relatiei terapeutice, aprofundarea cunostintelor dobandite si aplicarea in practica din cabinet a tehnicilor studiate adaptate la specificul interventiei terapeutice.

Supervizare în psihoterapia integrativă (200 de ore):

 • Ce este persoana supervizata?
 • Ce este supervizarea?
 • Elemente de supervizare
 • Forme si contexte ale supervizarii
 • Comportamentul supervizorului
 • Interviul cu un viitor supervizor
 • Contractul de supervizare
 • Utilizarea grupului de supervizare
 • Avantajele supervizarii de grup
 • Conflictul in supervizare si aparitia lui

Anexe metodologice (Maria Gilbert & Michael Carroll)

 • Contract bidirectional
 • Evaluarea sesiunii de supervizare
 • Fisa de evaluare pentru persoane supervizate
 • Fisa de supervizare
 • Exercitiu de introducere in supervizare
 • Fisa competentelor emotionale
 • Lista sentimentelor
 • Lista modalitatilor de facilitare a invatarii

Ce diplome se obtin?


Dupa parcurgerea supervizarii, cursantii obtin, prin depunerea dosarului de atestare la Colegiul Psihologilor, atestat de libera practica in regim autonom.