SCOP:

Modulul ASPECTE PRIVIND CONSUMUL ILICIT DE DROGURI” are ca scop punerea la dispoziţia cursanţilor a unor informaţii referitoare la principalele categorii de substanţe psihotrope, implicaţiile fenomenului şi consecinţele care decurg din această situaţie.

Competenţele oferite participanţilor de acest curs se referă la:

 • acumularea de cunoştinţe noi, de natură să faciliteze înţelegerea şi evaluarea unor situaţii, comportamente, conjuncturi etc, aflate în legătură cu problematica consumului şi dependenţei de droguri;
 •  aprofundarea unor date şi informaţii obţinute din practica curentă, care să dezvolte în mod constructiv relaţia cu pacientul consumator sau fost consumator de droguri.

OBIECTIVE :

 •  identificarea motivaţiilor şi dezvoltarea potenţialului pacientului ca instrumente de stimulare a rezistenţei faţă de consumul de droguri;
 •  dezvoltarea şi fundamentarea strategiei optime în abordarea pacientului afectat de acest flagel (actual sau fost consumator de droguri, membru de familie, rudă, alt apropiat).

PARTICIPANŢI LA CURS :

Pot participa la curs psihologi, psihiatri, medici, persoane care lucrează în învăţământ, cercetare, organizaţii, cursanţi în formare la psihoterapie. Persoanele care pot primi credite, conform COPSI, sunt psihologii si psihoterapeuți cu atestat de liberă practică. Alături de psihologi, pot participa studenţi şi alţi specialişti, însă fără a primi credite.

 

CUPRINS

 • 1. Introducere: istoric, amploare, impact, conexiuni ale traficului de droguri cu alte infracțiuni de mare pericol (crima organizată şi terorismul).

Aspectele abordate tratează atât problematica internaţională cât şi cea naţională. Traficul ilicit de droguri este strâns legat de forme grave de criminalitate, precum traficul de persoane, falsul de mijloace de plată ( bani,carduri), constituind o sursă de finanţare pentru  organizaţii teroriste şi structuri ale crimei organizate.

 • 2. Indicii şi simptome ale consumului de droguri.

Sunt vizate atât indiciile comportamentale (izolare, absenteism, reacţii necontrolate, stări de surescitare, apatie, incoerenţă etc) cât şi cele fizice (culoare specifică a tenului, miros, tremur s.a.m.d.)

 • 3. Cauze şi factori de risc ale consumului de droguri

În cadrul acestui capitol se va face o analiză a motivaţiilor, cauzelor şi factorilor implicaţi în toxicomania generată de consumul de droguri, a interdependenţei dintre aceste elemente, cu accent pe:

- factori genetici;

- factori familiali şi relaţiile interpersonale;

- factori sociali;

- factori psihodinamici;

- factori cognitivi

- factori comportamentali.

4. Mecanismul prin care se crează  dependenţa. Rolul neurotransmiţătorilor.

Consumul ocazional, recreaţional, constant. Policonsumul. Doza, supradoza, toleranţa, dependenţa, sevrajul.

Capitolul dezvoltă rolul pe care îl au neurotransmiţătorii (în special dopamina) în mecanismul de creare al dependenţei, etapele graduale ale consumului de droguri (ocazional, recreaţional, constant, policonsumul) şi defineşte termenii specifici: doza, supradoza, toleranţa, dependenţa, sevrajul.

5. Definiţie, clasificare, prezentare (aspect fizic, metode şi mijloace pentru consum sau administrare) efecte, riscuri, afecţiuni asociate consumului de droguri .

Sunt vizate următoarele subiecte: conceptul de drog, conform legislaţiei naţionale; principalele categorii şi tipuri de droguri; clasificări ale drogurilor, în funcţie de diverse criterii (efectul pe care îl produc asupra sistemului nervos central, origine, regim juridic, tipul de dependenţă pe care o generează, mod de administrare etc)

Sunt prezentate următoarele categorii de substanţe:

 • Cocaina
 • Crack-ul
 • Cannabis
 • Marijuana
 • Haşiş
 • Opiacee şi substanţe asociate: morfina. heroina.
 • Droguri de sinteză: extazy
 • Amfetamine
 • Metamfetamine
 • Droguri halucinogene: LSD (acid lisergic dietilamid), mescalina, ciuperci halucinogene
 • Sedative, tranchilizane, somnifere
 • Solvenţi
 • Substanţe noi cu proprietăţi psihoactive (etnobotanice)
 • Precursori

6.Cadrul juridic. Infracţiuni la regimul drogurilor.

Acest capitol abordează legislaţia din ţara noastră referitoare la incriminarea unor infracţiuni la regimul drogurilor.

 • Traficul ilicit de droguri.
 • Introducerea sau scoaterea din ţara, importul sau exportul de droguri.
 • Deţinerea de droguri în vederea consumului propriu.
 • Punerea la dispoziţie a locuinţei pentru consum de droguri.
 • Prescrierea şi eliberarea de droguri de mare risc.
 • Administrarea de droguri de mare risc.
 • Furnizarea de inhalanţi chimici toxici.
 • Organizarea, conducerea, finanţarea unor infracţiuni privitoare la droguri.
 • Indemnul la consumul ilicit de droguri.

7. Tratament prin intermediul psihoterapiei

In cadrul acestui capitol vom discuta despre strategii de motivare pentru schimbare, strategii utile in schimbarea comportamentului si strategii de modificare cognitiva, dar si strategii de prevenire si gestionare a crizelor si recidivelor. De asemenea, vom aborda la nivel teoretic diverse alte modele de intervenție pentru recuperare.

 

Date cursuri:

 • Constanta  23 – 25 mai 2014
 • Bucuresti: 27-29 iunie 2014                
                             4-6 iulie 2014
                             5-7 septembrie 2014
                            19-21 septembrie 2014
 • Sibiu: 11-13 aprilie 2014