La finalul primilor doi ani de formare de baza cursantii primesc diploma din care rezulta obtinerea competentei ca psihoterapeut cu care pot profesa sub supervizare:

  • DIPLOMA DE PSIHOLOG – PSIHOTERAPEUT PSIHOTERAPIE INTEGRATIVA SUB SUPERVIZARE care atesta absolvirea cursurilor de formare profesionala in specialitatea psihoterapie integrativa (conform Normelor Metodologice de aplicare a Legii 213/2004, Art. 14, pc. b) din care rezulta obtinerea competentei in meseria de psihoterapeut cu care pot profesa sub supervizare.

ARPI asigura cursuri de supervizare în psihoterapie integrativa cu specialisti romani si britanici pentru obtinerea Certificatelor Europene de Practica a Psihoterapiei Integrative atat in Romania cat si recunoscute pe plan European de catre forumul acreditate din domeniu (E.A.P)

La finalul programului de supervizare cursantii primesc :

  • DIPLOMA pe treapta de specializare: PSIHOTERAPEUT SPECIALIST AUTONOM PSIHOTERAPIE INTEGRATIVA (conform Legii 213/2004, Art. 10. punctul c)

ARPI este acreditata european pentru a facilita cursantilor săi obținerea:
CERTIFICATULUI EUROPEAN DE PSIHOTERAPEUT INTEGRATIV ce asigura practicarea Psihoterapiei  in țările Europei (EAP)