ACREDITARE CURS DE FORMARE IN PSIHOTERAPIE INTEGRATIVĂ

COPSI- registre acreditare 

ACREDITĂRI CURSURI DE FORMARE  CONTINUĂ

RF-II-OT-29

Anexa 2/ 09.02.2010

1. Comunicare şi terapie,

30 ore

Tudora Sima,

Gina Chiriac

10 credite

Aprobat conform PV nr. 2/ 06.02.2010

I. Comisia de Psihologie clinică şi psihoterapie

RF-II-OT-29

Anexa 2/

09.02.2010

2. Rezistenţa la schimbare,

30 ore

Tudora Sima,

Ken Evans,

Gina Chiriac

10 credite

Aprobat conform PV nr. 2/ 06.02.2010

 Comisia de Psihologie clinică şi psihoterapie

RF-II-OT-29

Anexa 2/

09.02.2010

3. Inteligenţa emoţională, conduita în viaţă şi reuşita,

30 ore

Tudora Sima,

Angela Carr,

Gina Chiriac

 10 credite

Aprobat conform PV nr. 2/ 06.02.2010

 Comisia de Psihologie clinică şi psihoterapie

RF-II-OT-29

Anexa 4/

13.12.2010

4. „Ruşinea – emoţia ascunsă sau conductorul vieţii“,

30 ore

Ken Evans,

Joanna Evans,

Gina Chiriac,

Aurora Frunză

 15 credite

Aprobat conform PV nr. 11  din 10.12.2010

 Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie

RF-II-OT-29

Anexa 4/

13.12.2010

5. „De la realitatea obiectivă la realitatea fiecăruia. Psihoterapie integrativă Cuantică“,

50 ore

 

Gina Chiriac

 20 credite

Aprobat conform PV nr. 11  din 10.12.2010

 Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie